Wie een volledig elektrische wagen (dus geen hybride) of een door waterstof aangedreven auto koopt, kan sinds 2016 aanspraak maken op een zero-emissiepremie. Zowel particulieren, vzw's als aanbieders van autodelen die in Vlaanderen wonen of er gevestigd zijn, kunnen die premie aanvragen. Zelfstandigen kunnen dat alleen als ze de wagen privé kopen, en niet via een vennootschap. Sinds augustus 2017 kan de premie ook worden gebruikt voor particuliere leasewagens.
...

Wie een volledig elektrische wagen (dus geen hybride) of een door waterstof aangedreven auto koopt, kan sinds 2016 aanspraak maken op een zero-emissiepremie. Zowel particulieren, vzw's als aanbieders van autodelen die in Vlaanderen wonen of er gevestigd zijn, kunnen die premie aanvragen. Zelfstandigen kunnen dat alleen als ze de wagen privé kopen, en niet via een vennootschap. Sinds augustus 2017 kan de premie ook worden gebruikt voor particuliere leasewagens. Zowel gewone elektrische auto's (categorie M1) als lichte bestelwagens met een massa tot 3,5 ton (categorie N1) komen in aanmerking voor de premie. Het voertuig moet worden ingeschreven in het Vlaams Gewest en de koper moet het minstens drie jaar houden of leasen (twee jaar voor aanbieders van autodelen). Sinds 15 april 2018 wordt de zero-emissiepremie ook toegekend bij de aankoop of de leasing van een elektrische motorfiets en een elektrische bromfiets klasse B. Hoe hoog de zero-emissiepremie is, hangt af van de cataloguswaarde van het voertuig (inclusief btw, exclusief opties en zonder kortingen). Waterstofwagens geven altijd recht op een bedrag van 4000 euro. Kopers van een elektrische motorfiets hebben recht op een premie van 1500 euro (beperkt tot maximaal 25 procent van de catalogusprijs), kopers van een elektrische bromfiets klasse B op 750 euro premie (tot maximaal 25 procent van de catalogusprijs). Als de Vlaamse regering dit jaar geen wijzigingen doorvoert, eindigt dat premiesysteem op 1 januari 2020. In Vlaanderen hoeft op volledig elektrische auto's en waterstofwagens geen belasting op inverkeerstelling (biv) te worden betaald. Tot eind 2020 zijn ook plug-in hybridewagens met een uitstoot van maximaal 50 gram CO2 per kilometer daarvan vrijgesteld. Dat geldt ook voor cng- en lng-wagens (aardgas), als hun fiscale vermogen niet hoger is dan 11 fiscale pk. Lichte vrachtwagens en bromfietsen zijn hoe dan ook vrijgesteld, dus ook de elektrische modellen. Voor elektrische motorfietsen geldt sinds dit jaar eveneens het nultarief. Sinds januari 2016 wordt op volledig elektrische wagens en waterstofauto's (inclusief lichte vracht) in het Vlaams Gewest geen jaarlijkse verkeersbelasting geheven. Tot eind 2020 is dat ook het geval voor plug-in hybrides en cng- en lng-wagens, als ze aan dezelfde voorwaarden voldoen als voor de belasting op de inverkeerstelling. Een elektrische motorfiets is in Vlaanderen eveneens vrijgesteld van verkeersbelasting. Een bromfiets is dat altijd. De aankoop van een elektrische motorfiets komt ook in aanmerking voor een federale belastingvermindering van 15 procent in de personenbelasting. Dat percentage wordt toegepast op de aankoopsom inclusief btw, maar er is een plafond. Voor een elektrische motorfiets of driewieler is dat 3070 euro, voor een vierwieler bedraagt de limiet 5040 euro (bedragen geldig voor het aanslagjaar 2019). Let er wel op dat u op uw belastingbrief het bedrag van de belastingvermindering invult, en niet dat op de aankoopfactuur.