Het alternatieve energiebedrijf Electrawinds uit Oostende hoopt nog deze week een nieuwe kapitaalsverhoging te kunnen afronden. Het Britse durfkapitaalfonds 3i schrijft niet in op de nieuwe ronde - 20 miljoen euro. "Wij hadden dat liever niet, want wij wilden geen te sterke derde partner", vertelt gedelegeerd bestuurder van Electrawinds Luc Desender. Bij 3i heeft directeur Pieter De Jong daar begrip voor. Maar hij voegt eraan toe: "Wij blijven geïnteresseerd om voort te participeren in dit verhaal."
...

Het alternatieve energiebedrijf Electrawinds uit Oostende hoopt nog deze week een nieuwe kapitaalsverhoging te kunnen afronden. Het Britse durfkapitaalfonds 3i schrijft niet in op de nieuwe ronde - 20 miljoen euro. "Wij hadden dat liever niet, want wij wilden geen te sterke derde partner", vertelt gedelegeerd bestuurder van Electrawinds Luc Desender. Bij 3i heeft directeur Pieter De Jong daar begrip voor. Maar hij voegt eraan toe: "Wij blijven geïnteresseerd om voort te participeren in dit verhaal." Daarmee ontkent De Jong in één klap het verhaal als zou de intrede bij ABX, de logistieke dochter van de NMBS, op een of andere manier in verband staan met de intrede bij het Oostendse bedrijf. Volgens mediaberichten nam de NMBS bij de verkoop van ABX aan 3i een engagement om kosten, zoals betwistingen, op zich te nemen. Dat engagement werd later verhoogd van 80 naar 110 miljoen euro. Het verschil, 30 miljoen, is precies het bedrag dat 3i investeerde in ruil voor een 17,5 %-belang in Electrawinds. De Jong: "Ik leid de poot groeifinanciering. De deal met ABX gebeurde door onze afdeling buy-outs, en dat is een volledig andere entiteit. Ik heb destijds zelf naar Luc Desender gebeld omdat hij in een interview aangaf op zoek te zijn naar kapitaal." Bij ABX was overigens nog iets anders aan de hand. Alain Camu, voorzitter van Sofipa, een dochter van de Italiaanse groep Capitalia, vroeg herhaaldelijk om informatie om een bod te kunnen uitbrengen, maar kreeg die nooit. De eerste keer gebeurde de informatieronde vooral met het oog op de meest rendabele ABX-dochter, het Italiaanse Saima Avandero. Toenmalig financieel directeur van de NMBS Luc Lallemand herinnert zich gesproken te hebben met Camu. "We hadden de luxe niet om kandidaten af te wijzen. Maar de som van de waarde van de onderdelen van een logistiek netwerk is minder waard dan het netwerk als geheel." Camu: "Toen we vernamen dat een bod op de groep interessanter werd bevonden, heeft Capitalia de zaak opnieuw bekeken, en was vervolgens bereid de hele groep over te nemen." Volgens Karel Vinck, die het verkoopproces begeleidde, werden er toen vermoedelijk al exclusieve onderhandelingen gevoerd met 3i. "Hoe dan ook: tot een formeel bod van Capitalia is het nooit gekomen. Vergeet ook niet dat we toen onder enorme druk stonden van de Europese Commissie om maatregelen te nemen, anders dreigde het faillissement." Andere bronnen melden dat de interesse van Capitalia als onvoldoende ernstig werd beschouwd omdat het hoofdkwartier van de Italiaanse groep niet rechtstreeks betrokken was bij het bod en er evenmin via ING, de bank die de verkoop van ABX begeleidde, contact werd gezocht. De bevoegde minister ten tijde van de verkoop was Johan Vande Lanotte. De Oostendse politicus werd in oktober 2007 aangezocht om voorzitter te worden van ... Electrawinds. Luc Desender: "Dat past in de verdere professionalisering en internationalisering van het bedrijf. Toen groene energie nog geen hype was en Electrawinds op andere plaatsen niet gewenst was, kregen we van hem op een correcte wijze alle steun bij de verdere ontwikkeling van het bedrijf." L.H.