Neen, KMO's betalen niet buitensporig veel voor hun elektriciteitsprijs en de prijstrend is ze gunstig gezind," zegt Chris Degroof, directeur van het departement regulatieve en institutionele aangelegenheden bij Electrabel." Het is de markt die de prijs bepaalt. Iedereen kan van leverancier veranderen. De vrijmaking van de elektriciteitsmarkt leidt tot lagere prijzen, ook voor KMO's."
...

Neen, KMO's betalen niet buitensporig veel voor hun elektriciteitsprijs en de prijstrend is ze gunstig gezind," zegt Chris Degroof, directeur van het departement regulatieve en institutionele aangelegenheden bij Electrabel." Het is de markt die de prijs bepaalt. Iedereen kan van leverancier veranderen. De vrijmaking van de elektriciteitsmarkt leidt tot lagere prijzen, ook voor KMO's."De stroomproducent reageert op een prijzenstudie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Creg) die op 21 oktober 2004 in Trends verscheen. De studie becijferde dat de Belgische KMO's in 2003 gemiddeld 31 % meer voor stroom betaalden dan hun concurrenten uit de buurlanden en handelspartners Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië - en dat hoewel de productiekosten van stroom die in de Belgische centrales wordt geproduceerd, 5 % lager liggen dan de gemiddelde productiekosten in de buurlanden. Electrabel komt echter tot andere bevindingen dan de Creg. Chris Degroof: "De Belgische KMO 's betaalden volgens onze berekeningen, die gebaseerd zijn op cijfers van Eurostat, in juli 2004 gemiddeld 13,8 % meer dan het gemiddelde prijsniveau in deze buurlanden. Een middelgrote industriële verbruiker telde in België 7,68 eurocent neer per kilowattuur, tegenover 6,75 eurocent gemiddeld in de buurlanden. De prijs daalt ook. Een grote KMO die klant is van Electrabel betaalde 76,81 euro per megawattuur in januari 2003 en nog 75,55 euro per megawattuur in november 2004, taksen inbegrepen, en dit hoewel de kostprijs van de brandstof in die periode met een kwart steeg."Electrabel geeft wel toe dat de KMO's in het verleden stiefmoederlijk werden behandeld in het controlecomité, dat voor de vrijmaking van de markt de prijzen reguleerde. De grote verbruikers en de gezinnen werden er goed vertegenwoordigd, maar de KMO's bleven in de kou staan. Chris Degroof: "De elektriciteitsprijzen voor de KMO's zijn nog hoger dan in de buurlanden, maar we zijn op de goede weg. Rome is ook niet op één dag gebouwd."Electrabel betwist de resultaten van de Creg-studie omdat het bijzonder moeilijk is om de marktprijzen te verzamelen. De maatschappij wijst erop dat voor veel bedrijven de hoogte van de stroomfactuur strategische informatie is die niet zomaar wordt prijsgeven. In zijn maandrapport schrijft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven dat het verzamelen van prijsgegevens een onmogelijke opgave is. Electrabel-woordvoerster Lut Vande Velde: "Ook in de buurlanden liggen de correcte cijfers niet voor het rapen. Nederland betwist de cijfers die Eurostat publiceert en gaf al te kennen dat het daar niet meer aan meedoet. Ook de prijzen in het Verenigd Koningrijk zijn met een grove korrel zout te nemen. Een aantal operatoren staat er dicht bij het faillissement en krijgt staatssteun. De Europese Commissie publiceert geen objectieve rapporten over de elektriciteitsprijs. Het is dan ook bijna onmogelijk om vergelijkingen tussen landen te maken."D. K.