Het had heel wat voeten in de aarde, maar vorige week kreeg de Hoge Raad voor Diamant ( HRD) dan toch een nieuwe structuur. Vraag blijft of de Antwerpse diamantsector nu eindelijk uit één mond zal spreken? Eendracht was in het verleden ver te zoeken. De oorspronkelijke voorstellen van eregouverneur Dries Kinsbergen werden wat bijgeschaafd - de mijngroepen zouden een zitje krijgen en d...

Het had heel wat voeten in de aarde, maar vorige week kreeg de Hoge Raad voor Diamant ( HRD) dan toch een nieuwe structuur. Vraag blijft of de Antwerpse diamantsector nu eindelijk uit één mond zal spreken? Eendracht was in het verleden ver te zoeken. De oorspronkelijke voorstellen van eregouverneur Dries Kinsbergen werden wat bijgeschaafd - de mijngroepen zouden een zitje krijgen en de twee diamantbanken ( ADB en ABN Amro) zouden mee rond de tafel zitten. De Indiërs staan voor bijna 60% van de handel, maar hebben slechts één vertegenwoordiger. "Wellicht is dit een begin," veronderstelt PaulGoris, bestuurder-directeur-generaal van de Antwerpse Diamantbank. PAUL GORIS (ANTWERPSE DIAMANTBANK). "Aanvankelijk was dat ook mijn vrees. Nu blijkt dat deze comités - in tegenstelling tot het plan-Kinsbergen - voor een aantal materies slechts een adviserende rol hebben. Zij kunnen nuttig werk verrichten als zij zich toespitsen op bijvoorbeeld een meer efficiënte promotie van HRD-certificaten, opleidingen en networking, het aanscherpen van wetenschappelijk onderzoek en het verhogen van de internationale klantenbinding via gerichte marketing en pr. Ze kunnen er eveneens voor zorgen dat de overheden ook op internationaal vlak opkomen voor de belangen van de sector wanneer Antwerpen weer eens unfair beklad wordt." GORIS. " Business development moet de eerste bekommernis zijn van de nieuwe raad van bestuur. Toekomstgericht om de unieke positie van Antwerpen als markt voor ruwe en geslepen diamant te vrijwaren. Als je dat professioneel wil aanpakken, moet de raad het dagelijks management ter verantwoording kunnen roepen. En zich niet, zoals in het verleden te vaak gebeurde,rechtstreeks bemoeien met het dagelijks beleid. We krijgen nu een directeur-generaal met een beperkt driekoppig directiecomité. Men had zich daartoe kunnen beperken. Maar de subcomités kunnen dus nuttig adviserend werk verrichten. Vooral het begrotingscomité is een pluspunt." GORIS."Ik zou sowieso pleiten voor een charismatische figuur. Indien extern, een grote naam uit de industrie of de banksector met een sterke persoonlijkheid, een Antwerpenaar met internationale ervaring en zin voor strategie." E.B. [{ssquf}]