EFFICIENT MIDDEL VOOR NATUURBEHOUD.
...

EFFICIENT MIDDEL VOOR NATUURBEHOUD.In plaats van klassiek overheidsbeheer pleiten steeds meer economen zoals Gerard Bramoullé (universiteit van Aix-en-Provence), Luc Ferry (universiteit van Nantes) en Jerry Taylor ( Cato Institute in Washington) voor het gebruik van eigendomsrechten om alle schaarse goederen (natuurgebieden incluis) te beheren en te beschermen. Privé-eigenaars houden meer rekening met de waarde van de goederen en trachten hun exploitatie zo lang mogelijk te rekken, luidt hun redenering. Bovendien kan zo de milieuschade juridisch gezien veel beter bestreden worden. Door de aankoop van gronden past Natuurreservaten als milieubeweging dezelfde liberale techniek toe. Woordvoerder Marc De Coster : "Ja, maar dat is juist nodig om onze sociale taak te vervullen. Bovendien leveren wij een grote bijdrage aan de ruimtelijke ordening. Kijk maar naar Nederland, waar het milieubeleid onder invloed van liberale ministers na Ginjaar kwam Winsemius, die inmiddels voorzitter van Natuurmonumenten is, en dan Nijpels, die nu het Wereld Natuurfonds Nederland leidt sterk uitgebouwd is. Zo beheert onze Nederlandse zustervereniging (800.000 leden) nu 10 % van de totale landoppervlakte als natuurgebied. Wij halen amper 0,75 %. Gelukkig staat Natuurreservaten niet alleen. Ook de administratie milieu, natuur en landinrichting (Aminal) van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap koopt natuurgebieden aan en beheert zowat een even grote oppervlakte als de milieubeweging. De Coster vindt dat beide organisaties elkaar prima aanvullen : "Na aanschaf en aanpassing van het domein kan de overheid het praktisch beheer aan Natuurreservaten overlaten, zoals in de Hobokense Polder is gebeurd. Bovendien zijn wij goed geplaatst om sterk versnipperde domeinen aan te kopen. Onze plaatselijke medewerkers besteden veel tijd aan de onderhandelingen en de organisatie van de aankoop. De overheid heeft daartoe veel minder mogelijkheden en kent misschien de lokale prijzen niet zo goed. Zij kan echter de grote aankopen verrichten, die voor ons financieel veel moeilijker te slikken zijn, zoals nu in het Oost-Vlaamse Wachtebeke-Horebeke, waar 130 ha op en rond een oud vliegveld beschikbaar is. Een overheid heeft ook sterke instrumenten om in te grijpen, zoals kavelruil, onteigening of aanpassing van de waterhuishouding."