Sommige ondernemers ¬ zoals diamant- en goudhandelaars, horlogeverkopers en juweliers ¬ kunnen geen bankrekening meer openen bij een Belgische bank, omdat hun activiteiten fraudegevoelig zouden zijn...

Sommige ondernemers ¬ zoals diamant- en goudhandelaars, horlogeverkopers en juweliers ¬ kunnen geen bankrekening meer openen bij een Belgische bank, omdat hun activiteiten fraudegevoelig zouden zijn. Een onderneming die drie keer geweigerd wordt door een bank, heeft nochtans in principe recht op een basisbankdienst. Maar die gegarandeerde basisbankdienst is er nog niet. Ze was wel gepland voor 1 mei, maar liep vertraging op. "Er wordt volop gewerkt aan het koninklijk besluit met essentiële elementen zoals de kamer en de risicobeperkende maatregelen voor specifieke ondernemingen uit bepaalde sectoren", klinkt het bij de bankenkoepel Febelfin. "Het doel is het besluit in het begin van de herfst aan te nemen", zei minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) onlangs in de commissie Economie. Hij hoopt voor 21 juli advies in te winnen bij de Raad van State.