Het arrondissement Dendermonde heeft een streekplatform en een manager. Die heeft voor de Vlaamse regering een streekcharter en een verlanglijstje klaargemaakt.
...

Het arrondissement Dendermonde heeft een streekplatform en een manager. Die heeft voor de Vlaamse regering een streekcharter en een verlanglijstje klaargemaakt.Vanuit zijn Dendermonds kantoor bekijkt streekmanager Kris Verwaeren van opleiding economist (KU-Leuven) en ex-kabinetsmedewerker van minister van Justitie Stefaan De Clerck ( CVP) de noden van de streek waar hij in '67 geboren is. Hij doet dit namens de vzw Strategisch Plan Regio Dendermonde, waarin CVP, VU, VLD en SP, de drie vakbonden, Electrabel, de intercommunale Dender Durme en Schelde, de Gomov, de Kamer voor Handel en Nijverheid, de VDAB, het NCMV, het subregionaal Tewerkstelingscomité Dendermonde én het VEV zetelen. De oprichting past in het regionaal beleid van de Vlaamse regering. Regio's zetten hun visie op papier en daarna worden via een regionale sociaal-economische analyse een aantal actievoorstellen gedaan aan de Vlaamse regering. Opmerkelijk is dat de milieubeweging in het Strategisch Plan Regio Dendermonde ontbreekt. Bovendien beperkt het actieterrein zich tot het gewestelijk niveau. Streekmanager Kris Verwaeren : "De organisaties binnen onze vzw hebben niet alleen oog voor het economische en sociale, maar kijken ook naar het milieu. Dat bleek bijvoorbeeld uit de discussies rond de noodzaak voor een verbinding met Aalst via de nog verder aan te leggen N41. Ook zullen we ons niet strikt beperken tot datgene waarvoor wij officieel zijn opgericht. Zo moeten wij voor de verbetering van de spoorwegverbindingen aankloppen bij de federale regering. Het optimaliseren van het treinverkeer met Brussel is belangrijk. Er blijkt een grote vraag naar de oprichting per gemeente van ambachtelijke zones zodat dorpskernen kunnen worden omgevormd tot woonkernen. Als streekmanager moet ik mij ook politiek ongebonden opstellen."Concrete projecten zijn onder meer het verder trekken en gedeeltelijk verdubbelen van de N41, het verbeteren van de infrastructuur van de bedrijfsterreinen, het optimaliseren van de netwerking tussen lokale ondernemingen, het creëren van een streekimago, het opzetten van een promotiecampagne voor de sierteelt en boomkweek, het uitbouwen van het toerisme en het opzetten van een tewerkstellingsproject voor risicogroepen via een kringloopcentrum. Verwaeren : "Ons plan is gereed. Het is nu wachten op de reactie van de Vlaamse regering. Wel beginnen wij al de plannen uit te werken waarvoor wij de regering niet nodig hebben. Dit charter is maar een begin." Zegt men in lokale ondernemerskringen : "Het is te hopen dat het vele werk dat in dat streekcharter is gegaan niet vergeefs is doordat het in Brussel in een lade blijft liggen."KRIS VERWAEREN (STREEKMANAGER DENDERMONDE) Elke gemeente wil zijn ambachtelijke zone.