Nummer tien
...

Nummer tienOp 29 mei zal voor de tiende keer de Effie uitgereikt worden. Deze prijs bekroont een marketing-case waarvan de reclameactiviteiten aanwijsbaar hebben bijgedragen tot het uiteindelijk marktsucces. De Effie werd in 1987 opgezet door de Unie van Belgische Adverteerders, de Stichting Marketing en Josephine Overeem (toen nog uitgeefster van het reclamevakblad Pub, nu van CV-News). Bernhard Adriaensens was de eerste juryvoorzitter. Hij was toen werkzaam als directeur marketing van Philips Consumer Products ; nu is hij gedelegeerd bestuurder van de World Federation of Advertisers. Adriaensens zegt dat het prille avontuur van toen geëvolueerd is naar een degelijk verankerde traditie. "Om de reclamebestedingen aan te zwengelen kan men zich geen betere advocaat wensen dan dit jaarlijkse bewijs dat reclame doet verkopen, het marktaandeel en de notoriëteit van een merk verhoogt, het effect van een geslaagde lancering vertienvoudigt... Voor adverteerders, bureaus en media vormt de bewijsvoering een geruststelling voor de toekomst van de reclame, dat buitengewone marketing-instrument." In een persdossier liet de Effie-organisatie naast Adriaensens ook verschillende andere juryvoorzitters uit die tien jaar aan het woord. Frank Meysman, voorzitter van Sara Lee/DE Europe, was in 1990 en '91 juryvoorzitter als toenmalig general manager van Douwe Egberts. Hij zegt dat de Effie de verdienste heeft de efficiëntie van reclame te belonen. "Als dusdanig worden creativiteit en effectiviteit gekoppeld : communicatie die zowel creatief als effectief is, is ook efficiënt. De Effie moet eveneens continuïteit belonen, en vermijden dat kortstondige creatieve of kortstondige effectieve acties de bovenhand krijgen boven het op langere termijn uitbouwen van een product of dienst." Meysman wijst ook op de internationalisering van de reclame en beklemtoont de noodzaak om toch een lokale greep op het proces te houden. "Het is een uitdaging voor de communicatiewereld 'at large' in België (inclusief media, overheid en bedrijfsleven) om die efficiëntie lokaal te ontwikkelen, ook al zal de Effie meer en meer de communicatiestromen moeten belonen die in België efficiënt zijn, ongeacht wie aan de basis lag."Voor de editie 1997 zal Norbert Frankfort, algemeen directeur van Beiersdorf, het juryvoorzitterschap uitoefenen. De jury bestaat dit jaar uit Johan Peeters (corporate marketing director Interbrew), Marc Desenfans (marketingdirecteur Hartog-Union, Unilever), François Van den Bogaert (creatief directeur Unlimited Alto), Marc Michils (directeur en bestuurder Quattro/DMB&B), Marc Hofmans (algemeen directeur GfK Europe Ad Hoc Research), Ronald Goudsmit (marketingdirecteur AC Nielsen), Patrick De Pelsmacker (hoofddocent marketing aan het Ruca en leider van het Researchcentrum voor Marketingcommunicatie aan de Vlerick School voor Management, Universiteit Gent) en Jean Biernaux (hoofd afdeling reclame van het IHECS). In een eerste fase beoordeelt de jury de cases op basis van een ingediend dossier ; in de tweede fase wordt gevraagd het creatieve werk te tonen. EFFIE Voor de tiende keer, nu met aangepast logo.