Sinds 15 september baat CityDepot het eerste stedelijke Brusselse distributiecentrum uit. Dat gebeurt in het kader van het Europese LaMiLo-project (Last Mile Logistics). In zijn thuishaven Hasselt doet CityDepot al bijna drie jaar aan bevoorrading van de stad vanuit de rand. De organisatie levert er al aan een kwart van de winkels.
...

Sinds 15 september baat CityDepot het eerste stedelijke Brusselse distributiecentrum uit. Dat gebeurt in het kader van het Europese LaMiLo-project (Last Mile Logistics). In zijn thuishaven Hasselt doet CityDepot al bijna drie jaar aan bevoorrading van de stad vanuit de rand. De organisatie levert er al aan een kwart van de winkels. CityDepot voert gesprekken met investeerders om zijn snelle groei te kunnen volhouden. Sinds begin september is het ook niet langer een vzw, maar een cvba met vestigingen in elke stad waar ze actief is: Hasselt, Brussel en vanaf oktober ook Genk. CityDepot ontstond uit een onderzoeksproject van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit om leveringen in de stad te bundelen. De organisatie profileert zich als een neutrale actor tussen de partijen die in stadsdistributie actief zijn. "We ontwikkelen een platform voor gebruikers en exploitanten. Die laatste zijn plaatselijke logistieke spelers die op franchisebasis diensten voor ons uitvoeren", zegt bestuurder Marc Schepers. Maar CityDepot doet meer. "We specialiseren ons in alle complexe stadinwaartse of -uitwaartse bewegingen om een meerwaarde te bieden aan onze klanten, die hun organisatie proberen te optimaliseren door processen te standaardiseren. Stadswinkels kunnen bijvoorbeeld hun goederen bij ons opslaan en vanuit ons magazijn hun klanten beleveren. We doen ook reverse logistics, bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal weer meenemen uit de stad." De diversificatie is nodig om de economische leefbaarheid van het stadsdistributiemodel te verzekeren, vertelt Marc Schepers. "Zo krijgen we verschillende soorten inkomsten. Daarnaast zijn ook kwaliteit en schaalgrootte van belang. Als we in dezelfde straat pakjes kunnen leveren van DPD, TNT en PostNL, dan is de kostprijs per pakje lager. Ook de retailers winnen daarbij." CityDepot start met een magazijn van 1000 vierkante meter Transport International Routier-centrum, naast Tour & Taxis. In eerste instantie concentreert het zich op de Brusselse vijfhoek, waar de distributie het meest complex is. Dat gebeurt zo duurzaam mogelijk, onder meer met een vijftal bestelwagens op gas en een samenwerking met Brusselse fietskoeriers. MARC SCHEPERS. "Een kleine stad als Hasselt is ideaal om je model te ontwikelen, maar schaalgrootte is belangrijk in de onderhandelingen met vervoerders of grote retailers. Pas wanneer je een vervoerder in verschillende steden kan helpen, wordt het voor hem interessant om zijn planning daarvoor aan te passen." SCHEPERS. "Het is inderdaad niet gemakkelijk. Als je wil weten of je gebruik kunt maken van de busbanen of dat er faciliteiten voor elektrische voertuigen mogelijk zijn, dan moet je met minstens negentien partijen onderhandelen. Dat wordt snel een werk van lange adem. Dat probleem manifesteert zich zelfs lokaal: aan de ene kant van de straat kan een andere regelgeving van toepassing zijn dan aan de andere kant. Vandaar dat het in Brussel, nog meer dan in Hasselt, van groot belang is om het terrein te kennen en samen te werken met alle partijen. Door de complexiteit is de last milebelevering in Brussel sowieso duurder dan in Hasselt, maar we communiceren daar heel transparant over. De uitdaging ligt vooral in het behouden van de kwaliteit van de service." SCHEPERS. "Het project is ons gegund op voorwaarde dat we daarna ook doorstarten. De Europese middelen zijn meegenomen, maar geen noodzaak. Sowieso waren we ooit wel naar Brussel getrokken. En we zijn ambitieus. Als de eerste resultaten positief zijn, willen we in het voorjaar van 2015 de ruimte in het TIR-centrum vergroten tot 2000 vierkante meter, en een tweede magazijn van 2000 à 3000 vierkante meter zoeken." SCHEPERS. "Veel lokale bestuursakkoorden hebben het over stedelijke leefbaarheid, autoluwe centra en CO2-neutraliteit. Daardoor wordt de last mile elke dag duurder. De vervoerders beginnen die rekening ook te maken. Het bewustzijn groeit dat stadsdistributie een niche is die ze vroeg of laat willen overlaten aan gespecialiseerde bedrijven." SCHEPERS. "De kleine winkels staan voor de uitdaging om te overleven in de binnenstad. Dat kan alleen maar door op alle mogelijke verkoopkanalen in te zetten. Retailers die actief willen blijven in de binnenstad, moeten creatief nadenken over de klantenbeleving en de manier van verkopen en leveren. Klanten die in de winkel iets aankopen, zullen de mogelijkheid hebben om de boodschappen elders te laten leveren: in de parkeergarage, thuis of aan de rand van de stad. Het aantal goederen dat effectief in de binnenstad komt, zal dalen. Goederen zullen opgeslagen worden waar ze het snelst en het goedkoopst bij de klant geraken." SCHEPERS. "Er zal best wel eens een drone een pakje afleveren, maar niet in moeilijke omgevingen zoals op het balkon van een flatgebouw. Bovendien moet er altijd op toegekeken worden dat het pakje niet gestolen wordt. Een pakje met een drone vervoeren, is niet de uitdaging. De uitdaging is om dat model rendabel te maken. Het lijkt me een redelijk futuristische oefening, die ik voorlopig klasseer als hype."MAAIKE THOEN"Kleine winkels moeten creatief nadenken over de manier van verkopen en leveren"