De voorbije weken maakten twee organisaties de kritische consument attent op het belang van eerlijke handel. Het ging om Oxfam-Wereldwinkels en het Solidariteitsfonds.
...

De voorbije weken maakten twee organisaties de kritische consument attent op het belang van eerlijke handel. Het ging om Oxfam-Wereldwinkels en het Solidariteitsfonds. Oxfam-Wereldwinkels verspreidde meer dan 800.000 exemplaren van zijn folder op A5-formaat. Een deel daarvan werd als bijsluiter bij De Morgen gestopt. "De hoofdmoot gaat naar de ruim 170 Oxfam-Wereldwinkels in Vlaanderen," zegt Johan Elsen, marketingmanager van Oxfam-Wereldwinkels. "Aan de winkels wordt gevraagd de folder zo massaal mogelijk te verdelen. Sommige laten de brochure door vrijwilligers huis-aan-huis verspreiden, een beperkt aantal laat de folders door De Post in alle bussen steken, en nog andere winkels mailen de brochure naar het eigen klantenbestand." De folder komt net op een ogenblik dat zo'n 80% van de winkels een eigen beurs organiseert en daarvoor in de omgeving de nodige affiches ophangt. "Als onderdeel van die campagne hielden de winkels in oktober ook al een opendeurdag. Die werd ondersteund door een radiocampagne (Oxfam sponsorde op Radio 1 het programma De Zuidkant) en een nationale campagne in de kranten. Alles is erop gericht een groter deel van het publiek te bereiken en het te laten kennismaken met onze winkels," zegt Elsen. Daar moeten de consumenten dan worden afgeholpen van hun eventuele vooroordeelen tegen de Wereldwinkels. "We kampen met een imago dat dateert van tien, vijftien jaar geleden. Veel winkels hadden toen een groezelig karakter. Dat is voorbij. Bovendien waren in het verleden niet alle producten van even goede kwaliteit. We hebben nu een redelijk breed gamma dat nauwer aansluit bij wat de kritische consument verwacht."De eindejaarsperiode is voor Oxfam-Wereldwinkels een ideale periode om meer in beeld te komen. Het best verkochte product blijft de koffie, gevolgd door wijn en fruitsappen. Zijn de mensen in deze decembermaand gevoeliger voor het 'eerlijke' aanbod? Elsen: "Dat weet ik niet, maar in december wordt er wel meer gewinkeld. Het argument van het 'eerlijke' aanbod zal wel meespelen, maar we houden er niet bewust rekening mee. Dat doen we wél tijdens de vastenperiode, als we samenwerken met Broederlijk Delen." Oxfam-Wereldwinkels is niet de enige organisatie die momenteel pleit voor eerlijke handel. Ook het Solidariteitsfonds heeft een folder klaar, al is de oplage daarvan - 80.0000 exemplaren - merkelijk kleiner dan die van de Oxfam-Wereldwinkels. De Solidariteitsfonds-folder werd vooral verspreid via de Solidariteitsagenda, het eigen adressenbestand. Hij stak ook als bijsluiter bij De Morgen. Via een ruilovereenkomst adverteert De Morgen dan weer in de Solidariteitsagenda. Hoewel het aanbod van het Solidariteitsfonds deels overlappend is met dat van Oxfam-Wereldwinkels, is er van echte concurrentie geen sprake, menen Johan Elsen en Hans Bouwen, directeur van het Solidariteitsfonds. Beiden beklemtonen ook dat ze overleg plegen over hun acties. Het is de eerste keer dat het Solidariteitsfonds in de eindejaarsperiode naar buiten treedt. Totnogtoe voerde het alleen in het voorjaar campagne rond 'schone' T-shirts. "De laatste drie maanden van het jaar zijn echter heel belangrijk. Ze zijn goed voor bijna de helft van onze omzet," aldus Bouwen. "Bovendien hebben we momenteel een budget voor een tweede campagnemoment. Ons voorjaar is vrij goed geweest. We hebben ervoor geopteerd om een deel van de omzet aan reclame te besteden, zodat we als onderneming sterker kunnen worden. Dat betekent dat we nu even op de rem staan inzake steun aan ontwikkelingsprojecten. Maar dat wordt later goedgemaakt."