Aula Rector Dhanis - Adres: Kleine Kauwenberg 14-22 in Antwerpen - Bouwheer: Ufsia - Architectuur: Driesen-Meersman-Thomaes (DMT architecten) - Medewerking: Laila Landtmeters, Adinda Van Geystelen, Jan Goderis - Kunstenaars: Perry Roberts, Aglaia Konrad - Stabiliteit: Constructor - Bouw: Ilegems.
...

Aula Rector Dhanis - Adres: Kleine Kauwenberg 14-22 in Antwerpen - Bouwheer: Ufsia - Architectuur: Driesen-Meersman-Thomaes (DMT architecten) - Medewerking: Laila Landtmeters, Adinda Van Geystelen, Jan Goderis - Kunstenaars: Perry Roberts, Aglaia Konrad - Stabiliteit: Constructor - Bouw: Ilegems. Een nieuw architecturaal vocabularium bedenken. Een vocabularium dat de stad interessant, verrassend en mooi maakt. De opdracht die JanThomaes van DMTarchitecten voor ogen had, was ambitieus. Temeer omdat het interventiekader tamelijk complex was: een nauwe straat in het Antwerpse stadscentrum, een geaccidenteerd terrein bezaaid met oude huizen en constructies, voor een groot deel eigendom van de toenmalige Ufsia, nu UniversiteitAntwerpen. Daar moest dan een nieuwe aula voor 700 personen, leslokalen, een studentenhuis, kantoren en een ondergrondse parking komen. Er werd geopteerd om een volwaardige doch in de stad geïntegreerde eenheid te creëren. Jan Thomaes herinterpreteert de taal van de stad op verschillende manieren, met een verbijsterende homogeniteit. Hij bespeelt licht, perspectieven, contrasten en volumes. Eenvoudige oplossingen die bijzonder efficiënt blijken te zijn. De uniformiteit van materialen en vormen versterken deze verbondenheid, die bovendien becommentarieerd wordt door de kleurstellingen van de Britse kunstenaar PerryRoberts. De straatkasseien van de binnenplaats lopen door in de foyer van de aula. Dat is ook het geval met straatmeubilair van banken en lantaarns. Deze binnen-buiten-dialectiek wordt grotendeels weerkaatst in de vliesgevel omheen de aula. Midden op het terrein werd de aula als een zelfstandige eenheid opgevat. Het lijkt een grote betonnen schelp die omsloten wordt door een gevelscherm van glasvlakken gevat in staalschrijnwerk. Op de verdieping vertrekt een loopbrug naar een tweede gebouw met kleine aula's en kleinere leslokalen. Het vocabularium en de opbouw zijn er vergelijkbaar. De twee leszalen bieden plaats aan een zeventigtal studenten en werden ontworpen rond het principe van een kleine aula. DMT architecten slaagde erin om voor dit programma met een zeldzame complexiteit rond te komen met het krappe budget van 9 miljoen euro (exclusief BTW en erelonen). Een krachttoer. Véronique Pirson