Als alles volgens plan verloopt, zal het Belgische golflandschap er begin deze zomer helemaal anders uitzien. In mei of uiterlijk begin juni komt een buitengewone algemene vergadering van de clubs samen. Om de statuten goed te keuren voor de twee liga's, alsook voor de overkoepelende structuur: de restanten van de federatie zoals we die nu nog kennen. Daarna worden de kandidaat-bestuurders gekozen voor de drie entiteiten, want geen enkel mandaat zal automatisch hernieuwbaar zijn.
...

Als alles volgens plan verloopt, zal het Belgische golflandschap er begin deze zomer helemaal anders uitzien. In mei of uiterlijk begin juni komt een buitengewone algemene vergadering van de clubs samen. Om de statuten goed te keuren voor de twee liga's, alsook voor de overkoepelende structuur: de restanten van de federatie zoals we die nu nog kennen. Daarna worden de kandidaat-bestuurders gekozen voor de drie entiteiten, want geen enkel mandaat zal automatisch hernieuwbaar zijn.Toch moet niemand zich zorgen maken: het budget van de nationale federatie voor 2001 is al goedgekeurd en de nieuwe situatie treedt pas in vanaf begin 2002. De Belgische golfspeler zal dus een zeer rustig seizoen beleven, hij zal zich helemaal kunnen concentreren op z'n swing...Begin deze maand waren de vertegenwoordigers van de toekomstige Vlaamse en Franstalige liga's in de respectieve commissies klaar met hun voorbereidend werk, waarna ze samenkwamen om de violen op elkaar af te stemmen. Als ze niet tot een gemeenschappelijk project kwamen, konden ze hun verschillende opties over een goede maand voorstellen aan de clubs, die dan de knoop zouden doorhakken.Voor de gemeenschappelijke vergaderingen van start gingen, waren beide gemeenschappen het perfect eens over de verantwoordelijkheid die de nationale, overkoepelende structuur moet krijgen: de competities met nationaal karakter, zoals de interclubkampioenschappen en federale tours, de training van de elite en de nationale ploegen. Het lidgeld (1650 frank) blijft ongewijzigd, en spelers die lid zijn van meer dan één club zullen hun home club mogen kiezen. De twee liga's zijn het wel oneens over de aanduiding van de nationale bestuurders. Vlaanderen wil bestuurders die ook actief zijn in de overkoepelende structuur, terwijl aan Waalse kant werd gekozen voor bestuurders die de eigen gemeenschap vertegenwoordigen maar niet op het nationale niveau actief zijn.Toch bevindt de ware uitdaging van een goed uitgevoerde splitsing zich op een ander niveau: dat van de manier waarop de sport zich moet ontwikkelen. Op dat gebied kan de toekomstige Vlaamse Liga nu al rekenen op meer steun van de overheid dan de Waalse vleugel. Dat is ook logisch: de splitsing werd ingefluisterd door de Vlaamse politici, die duidelijk maakten alleen clubs van hun gemeenschap te zullen subsidiëren. In Vlaanderen evolueren we dus in de richting van concrete banden tussen de gemeenten, de practices en de terreinen met negen holes, de provincies en de clubs van 18 holes, en het gewest en de clubs van 36 holes. Een onderbouw die de Waalse golfsport voorlopig nog niet heeft. John Baete