Bouwmaterialen en werktuigen die op een bouwwerf staan, vallen geregeld ten prooi aan dieven. Ze gaan aan de haal met kabels, bakstenen, vloeren tot zelfs inbouwtoestellen en sanitaire installaties. In 2013 werd in België aangifte gedaan van 4154 diefstallen op een werf. Dat is een gemiddelde van meer dan elf per dag. Niet van alle diefstallen wordt aangifte gedaan. Volgens schattingen van de Bouwunie zou het totale aantal werfdiefstallen rond 20.000 per jaar liggen. De meeste gebeuren in de weekends of in een vakantieperiode, op een moment dat de bouwplaats verlaten is.
...

Bouwmaterialen en werktuigen die op een bouwwerf staan, vallen geregeld ten prooi aan dieven. Ze gaan aan de haal met kabels, bakstenen, vloeren tot zelfs inbouwtoestellen en sanitaire installaties. In 2013 werd in België aangifte gedaan van 4154 diefstallen op een werf. Dat is een gemiddelde van meer dan elf per dag. Niet van alle diefstallen wordt aangifte gedaan. Volgens schattingen van de Bouwunie zou het totale aantal werfdiefstallen rond 20.000 per jaar liggen. De meeste gebeuren in de weekends of in een vakantieperiode, op een moment dat de bouwplaats verlaten is. Als u het slachtoffer van zo'n diefstal wordt, lijdt u dubbele schade. U moet dan niet alleen nieuw materiaal aankopen, het risico bestaat ook dat de werf vertraging oploopt. Bouwt u zelf en is het materiaal op de werf uw eigendom, dan draait u op voor de schade. Worden werktuigen gestolen die u huurde, dan kunt u bij de verhuurder aanvoeren dat de diefstal een geval van overmacht is, waarvoor u hem niet hoeft te vergoeden. Hij gaat dan na of u voldoende voorzorgen had genomen om de diefstal te vermijden. Is dat niet het geval, dan kunt u zich niet beroepen op overmacht. Houd er rekening mee dat in de algemene voorwaarden van de verhuurder strengere regels kunnen staan. Als u het slachtoffer van een diefstal wordt, doe dan aangifte bij de politie of bij het parket. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Bij een belangrijke diefstal kunt u een klacht met een burgerlijkepartijstelling indienen bij de onderzoeksrechter. Daarbij is het raadzaam dat u een beroep doet op een advocaat. U moet dan een bedrag van enkele honderden euro's consigneren. De kans dat de daders worden gevonden, is niet heel groot. Door de klacht bestaat toch de mogelijkheid dat u de gestolen materialen alsnog kunt recupereren, als ze ergens worden teruggevonden. Had u een verzekering tegen diefstal, dan zal uw verzekeraar wellicht eisen dat u een klacht neerlegt om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding. Doet u voor de werken een beroep op een aannemer die ook de materialen levert, dan is de aannemer in principe aansprakelijk voor de schade door diefstallen op de werf. Hij is de bewaarnemer van de werf en houdt er toezicht op. Tot u in de woning woont, is hij de eigenaar van de materialen, ook al zijn die verwerkt in het gebouw. Zodra u uw intrek neemt in de woning -- ook al had er nog geen voorlopige oplevering plaats -- kan de aansprakelijkheid voor een diefstal bij u worden gelegd. Laat u werken uitvoeren aan uw woning en blijft u er intussen wonen, dan kan er discussie ontstaan over de aansprakelijkheid. Uw aannemer kan aanvoeren dat u de bewaarnemer van de werf was en dat u ervoor had moeten zorgen dat er geen diefstal kon plaatsvinden. U kunt daartegen inbrengen dat de aannemer aansprakelijk is tot de materialen zijn verwerkt. Als u kunt aantonen dat u goede voorzorgsmaatregelen tegen diefstal hebt genomen, maakt uw argument een goede kans. Het contract dat u met uw aannemer afsluit, kan afwijken van die algemene regels. Het gebeurt geregeld dat de aannemer zijn verantwoordelijkheid voor diefstallen beperkt en die in belangrijke mate bij de bouwheer legt. De aannemer kan de bouwheer er ook toe verplichten een verzekering tegen werfdiefstallen af te sluiten. Het is dan ook belangrijk dat u het contract en de algemene voorwaarden van de aannemer grondig naleest. Bent u het niet eens met bepaalde clausules, dan kunt u de aannemer verzoeken die te schrappen. Weigert hij dat, dan kunt u nog altijd op zoek gaan naar een andere aannemer. Er geldt een bijzondere regeling als de wet-Breyne van toepassing is. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een sleutelklare woning of een appartement op plan. Die wet bepaalt dat de aannemer of de verkoper het risico van een diefstal draagt tot de voorlopige oplevering. Van die bepalingen kan niet worden afgeweken. U kunt alsbouwheer een polis alle bouwplaatsrisico's (ABR-polis) afsluiten. Die verzekering verzekert de schade aan het gebouw of aan derden -- bijvoorbeeld de buren -- tijdens de bouw. Die polis kan ook schade door werfdiefstallen dekken. Vraag na bij uw makelaar of de dekking tegen diefstal standaard is inbegrepen. Is dat niet het geval, dan is het verstandig dat u een uitbreiding op de polis neemt. U moet die polis afsluiten voor de werken beginnen. De kostprijs van die verzekering hangt af van de waarde van de woning en van het risico. Voor een gemiddelde bouwwerf moet u rekening houden met een premie tussen 1000 en 1500 euro. JAN ROODHOOFTDe aannemer is de bewaarnemer van de werf. Hij houdt er het toezicht op.