Het programma Microsoft Office maakt deel uit van de standaarduitrusting van de pc of de Mac, maar je moet er wel extra voor betalen. Om die uitgave te vermijden, is het altijd mogelijk gebruik te maken van de basisprogramma's die vaak mee geleverd worden met de computer, zoals Works, maar die zijn dan weer vrij beperkt.
...

Het programma Microsoft Office maakt deel uit van de standaarduitrusting van de pc of de Mac, maar je moet er wel extra voor betalen. Om die uitgave te vermijden, is het altijd mogelijk gebruik te maken van de basisprogramma's die vaak mee geleverd worden met de computer, zoals Works, maar die zijn dan weer vrij beperkt. Sinds enkele jaren is de concurrentie evenwel scherper geworden dankzij OpenOffice.org, een product dat werd ontwikkeld door Sun Microsystems en kan doorgaan voor een kosteloze (en wettelijke) neef van StarOffice, een programma waarvoor dan weer wel moet worden betaald. Geef toe dat in dit geval het sop de kool wel waard is. Met een eenvoudige muisklik kunt u honderden en zelfs duizenden euro's aan Microsoftlicenties uitsparen, alleen door het fameuze bestand van 76 Mb van de suite te downloaden op het adres www.openoffice.org. Het programma bestaat in verschillende talen en versies, voor Windows, Linux, Solaris en Mac OS X. OpenOffice 2.0 omvat zes geïntegreerde toepassingen: een tekstverwerker (Writer), vergelijkbaar met Word, een rekenblad (Calc), voorzien van onmisbare elementen om twee- en driedimensionale diagrammen te genereren, vergelijkbaar met Excel, een teken- en illustratieprogramma (Draw), een multimediapresentatieprogramma vergelijkbaar met Powerpoint (Impress), een databaseprogramma dat sterk geïnspireerd is op Acces (Base) en een editor voor wiskundige formules en vergelijkingen (Math), zoals deze die geïntegreerd is in Word. Installeren is een makkie. De gebruiker kan kiezen voor een automatische installatie, maar ook voor een gepersonaliseerde, als hij wil verzaken aan een of meerdere elementen van de suite (Base, Calc enzovoort). Interessant is ook dat de installer vervolgens voorstelt om Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden aan OpenOffice.org te koppelen. Erg praktisch om bestanden die werden opgeslagen onder Word, Excel of Powerpoint automatisch te openen. Het eerste contact met OpenOffice is allerminst bevreemdend. Aan functies is er hoegenaamd geen gebrek: OpenOffice pakt uit met een armada van beschikbare tools op een rist 'afscheurbare' taakvensters, vergelijkbaar met wat je doorgaans tegenkomt in de verschillende Officetoepassingen van Microsoft. We zijn overigens geen enkele keer op problemen gestoten wat de compatibiliteit van bestanden betreft die in OpenOffice of Microsoft Office werden aangemaakt. Worddocumenten met een ingewikkelde lay-out, Excelrekenbladen, multimediapresentaties met PowerPoint, ze gaan allemaal probleemloos open in OpenOffice. Ook het omgekeerde is waar, op voorwaarde dat de Write-, Calc- of Impress-files opgeslagen worden onder de specifieke formaten van 'Office 2003' van Microsoft (menu-item: file - save as...). Ook op het aanmaken van documenten in pdf-formaat, de toetsenbordshortcuts en de typografische opties valt niets aan te merken. Het ontwikkelaarscollectief van OpenOffice levert intussen goed werk af. Het gaat om een open programma, wat betekent dat het vrij kan worden aangepast. Enkele opties die vergeleken bij PowerPoint, Word of Excel ontbraken, werden inmiddels toegevoegd. Uiteindelijk is het een kwestie van gewoon worden. Jaren Word- of Excelgebruik hebben reflexen en een vertrouwde omgeving geschapen. Het is een beetje als veranderen van auto. De presentatie van OpenOffice is niet helemaal identiek aan die van Microsofts Office. U moet dus wel even gewoon geraken aan het nieuwe instrument. Maar alles bij elkaar is de balans positief. Het programma verdient het om serieus in aanmerking genomen te worden, vooral omdat het een standaard documentformaat - XML - hanteert, dat ook door Microsoft Office wordt gebezigd. http://nl.openoffice.org/downloaden.html (voorlopig alleen voor Windows en Linux) of http://download.openoffice.org/2.0.0/in-dex.htmlBoris Jancen