1. WE GAAN WEER LOKAAL

Projecten die de contacten tussen buren bevorderen, die mensen helpen om in hun eigen buurt een babysitter of lesgever te vinden of om goederen en diensten te ruilen: in competities voor starters neemt de lokale economie ontegensprekelijk een belangrijke plaats in. Doorgaans gaat het om platformen die, binnen een beperkte straal, een link leggen tussen vraag en aanbod. "Dergelijke start-ups zijn goed voor 20 tot 30 procent van de projecten die tijdens de Startup Weekends naar voren worden gebracht", meent Ben Piquard, directeur van het Microsoft Innovation Center Brussels (MIC). "Mensen willen 'leven' waar ze wonen, opnieuw tot een gemeenschap behoren, lokale producten eten."
...