"De winstgevendheid van de banken staat onder druk", zegt Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België. "Het geld op de Belgische spaarrekeningen blijft gemiddeld twee à drie jaar staan. De wettelijke minimumrente van die boekjes bedraagt 0,11 procent: een basisrente van 0,01 procent en een getrouwheidspremie van 0,1 procent voor klanten die minstens een jaar niet aan hun spaargeld raken. Dat lijkt weinig, maar in vergelijking met een Belgische overheidsrente op drie jaa...

"De winstgevendheid van de banken staat onder druk", zegt Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België. "Het geld op de Belgische spaarrekeningen blijft gemiddeld twee à drie jaar staan. De wettelijke minimumrente van die boekjes bedraagt 0,11 procent: een basisrente van 0,01 procent en een getrouwheidspremie van 0,1 procent voor klanten die minstens een jaar niet aan hun spaargeld raken. Dat lijkt weinig, maar in vergelijking met een Belgische overheidsrente op drie jaar van -0,45 procent is het wel veel." John Romain van Immotheker voegt eraan toe dat de banken 0,40 procent parkeergeld moeten betalen als ze spaargeld bij de Europese Centrale Bank in bewaring geven. "Ze betalen ook nog enkele tientallen basispunten belasting op het spaargeld aan de Belgische overheid. Dan weet je dat de banken meer winstmarge moeten nemen op leningen, want banken halen spaargeld op om er kredieten mee te verstrekken. Gezien de lage rentestand en de hogere winstmarges is een verhoging van de rente zeer waarschijnlijk." Vanden Houte merkt een bezorgdheid op bij de Belgische en de Europese toezichthouders over de mogelijke impact van dalende vastgoedprijzen op de banksector. "De Belgische vastgoedmarkt is een van de enige markten in Europa waar geen correctie is geweest na de financiële crisis", zegt hij. Een vastgoedcrash in België is geleden van de eerste helft van de jaren tachtig. De huizenprijzen daalden toen in vrij korte tijd met ongeveer de helft. De overheden schroefden in de drie gewesten de financiële voordelen voor woonkredieten terug. "De toezichthouders voelen zich er vermoedelijk ongemakkelijk bij dat het gesleutel van de regio's aan de woonbonus tot nu geen effect heeft gehad op de vastgoedprijzen. Je zou verwachten dat het verlagen van de woonbonus (in Vlaanderen, en in sommige gevallen ook in Wallonië) en het schrappen van de woonbonus (in Brussel) druk zouden zetten op de prijzen", legt Vanden Houte uit. Volgens hem is er een overwaardering van 5 à 10 procent. Hij oppert dat de toezichthouders in de toekomst mogelijk hogere kapitaalbuffers van de Belgische banken zullen vragen. "Ik weet niet wanneer ze het kapitaalbeslag voor de banken zullen verhogen, of met hoeveel. Maar die hogere kapitaalkosten voor de banken zullen nooit resulteren in een vol procentpunt meer rente voor de consumenten. Enkele tientallen basispunten erbij lijkt realistisch in dat geval."