De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog.
...

De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog.Sinds vorig jaar kunnen belastingplichtigen hun aangifte in de personenbelasting elektronisch indienen. Een slordige 500.000 landgenoten heeft dit jaar van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Veel te weinig, volgens sommigen. En dus gaan er stemmen op om de elektronische aangifte aan te moedigen door het geven van een incentive. Beloning. Enkele parlementsleden hebben inmiddels een ballonnetje opgelaten om de elektronische indieners te belonen met een extra belastingvermindering. In de pers werd een bedrag van 20 euro genoemd. Dat bedrag zou worden afgetrokken van de uiteindelijk verschuldigde personenbelasting, of uitbetaald aan wie op het einde van de rit geen bijkomende belasting te betalen heeft. Iedereen gelukkig? Ik niet. Ik hoef geen 20 euro voor een systeem dat ons op twee vlakken te grazen neemt. Aanslag. Elektronische aangifte wil zeggen dat de doorgeseinde gegevens met de snelheid van het licht bij de administratie toekomen. En dat ze daar ook, met wat aangepaste software, onmiddellijk kunnen worden verwerkt. Als het systeem perfect draait, betekent dit dat de uiteindelijke aanslag in de personenbelasting de dag zelf van de aangifte kan worden opgemaakt en desnoods verstuurd. Dat dit vandaag nog niet gebeurt, heeft alleen maar te maken met softwareproblemen. Zodra die opgelost zijn, is er niets wat de fiscus tegenhoudt de computer zijn werk te laten doen en de digitaal aangeleverde cijfergegevens onmiddellijk en zonder de minste vertraging om te zetten in eveneens elektronisch berekende aanslagen. Die kunnen dan vervolgens met karrenvrachten tegelijk worden verzonden naar de belastingplichtigen die zo vriendelijk en behulpzaam zijn geweest om hun aangifte via het internet in te dienen. De kans dat de aanslagbiljetten veel vroeger in de brievenbus zullen vallen, bestaat dus. Voor wie belasting moet bijbetalen, is dat geen rooskleurig vooruitzicht. Voor wie te veel ingehouden belasting moet terugkrijgen, is het dat natuurlijk wel. Maar de vraag is of de fiscus sportief genoeg zal zijn om alle belastingplichtigen over dezelfde kam te scheren. Dan wel of hij niet in de verleiding zal komen de computer zo te programmeren dat eerst de aanslagbiljetten worden uitgezonden die tot een bijbetaling aanleiding geven, om pas daarna de aanslagbiljetten te verwerken die in een terugbetaling resulteren. Legioen. Er dreigt een tweede gevaar. Als alle belastingplichtigen hun aangifte in de personenbelasting via het internet indienen, dan komen er, zo las ik in de dagbladpers, 6000 ambtenaren vrij die nuttiger werk kunnen verrichten. Zesduizend man. Dat is een Romeins legioen (althans in de periode dat zo'n legioen minstens 6000 eenheden telde). Zesduizend man, dat zijn 120 autobussen van telkens vijftig ambtenaren. Een colonne van enkele kilometers lang. Allemaal ambtenaren die geen werk meer zullen hebben en die volgens de pleitbezorgers van de elektronische aangifte massaal kunnen worden ingezet in het opjagen van de belastingfraudeurs en het vestigen van aanvullende aanslagen. Zesduizend ambtenaren extra op oorlogspad. Weet u wat dit betekent? De meeste aangiften in de personenbelasting hoeven nauwelijks te worden gecontroleerd. Bij zowat alle loon- en weddetrekkenden is hun inkomen exact bekend door de informatie die de fiscus van de werkgevers krijgt. De aangiften die meer aandacht verdienen, zijn de wat meer ingewikkelde dossiers. Die van vennootschappen of zelfstandigen. Of van belastingplichtigen met uiteenlopende inkomsten, soms van buitenlandse oorsprong. Zesduizend ambtenaren die 'extra' in de strijd worden geworpen om de wat complexere dossiers te bekijken. Als die allemaal per werkdag gemiddeld één dossier in het bijzonder onder de loep nemen, dan zijn er waarschijnlijk dossiers te kort om te controleren. Ervan uitgaande dat elke ambtenaar zijn eigen fierheid heeft en eropuit zal zijn om zijn tableau de chasse met de nodige trofeeën te tooien, draait dit onvermijdelijk uit op een heksenjacht. Voorstel. In de grond ben ik niet tegen de elektronische aangifte in de personenbelasting. Op termijn is de evolutie onvermijdelijk. Maar wat men nu doet, beperkt zich tot het massaal verleiden van de belastingplichtigen om het werk van de belastingambtenaren over te nemen. In plaats daarvan zou de fiscus beter eerst zelf de handen uit de mouwen steken. Jaar na jaar, elke keer opnieuw, wordt de belastingplichtige gevraagd een groot aantal gegevens op het aangifteformulier te vermelden die de fiscus al lang in zijn bezit heeft. Vele jaren geleden is daarom het plan opgevat om naar de belastingplichtige, waar mogelijk, nog slechts een voorstel van aanslag te zenden waarop alle bekende gegevens al zijn ingevuld. De belastingplichtige zou het alleen nog hoeven na te kijken. Zodra dit plan wordt gerealiseerd, zal ik mijn antwoord graag via het internet versturen. Misschien kunnen een paar van die zesduizend ambtenaren worden ingezet om dit project alsnog te verwezenlijken. Jan Van Dyck Jan Van DyckEen legioen ambtenaren dreigt op oorlogspad te gaan.