De familie Van Pollaert is al enkele decennia actief in de ophaling en de verwerking van vetten en oliën uit de voedingssector, waaronder gebruikte frituurvetten. De afzetmarkt daarvoor was de veevoeder- en de dierenvoedings-industrie. Na de dioxinecrisis van 1999 mochten de gebruikte frituurvetten niet langer als veevoeder worden gebruikt. De familie Van Pollaert besliste die activiteit af te stoten. In 2005 nam Rendac de firma Van Pollaert over.
...

De familie Van Pollaert is al enkele decennia actief in de ophaling en de verwerking van vetten en oliën uit de voedingssector, waaronder gebruikte frituurvetten. De afzetmarkt daarvoor was de veevoeder- en de dierenvoedings-industrie. Na de dioxinecrisis van 1999 mochten de gebruikte frituurvetten niet langer als veevoeder worden gebruikt. De familie Van Pollaert besliste die activiteit af te stoten. In 2005 nam Rendac de firma Van Pollaert over. Met de overname van Atravet in 2009 maakte de familie een comeback in de sector. De markt was helemaal veranderd, want door de opkomst van biodiesel waren nieuwe kansen ontstaan voor de ophaling en de recyclage van frituurvetten. Er volgden nog zo'n twintig kleinere overnames en in 2014 kreeg de groep de nieuwe naam Quatra. Inmiddels heeft het bedrijf tachtig chauffeurs in dienst, die bij meer dan 40.000 klanten in België, Frankrijk en Luxemburg gebruikte frituurvetten en oliën ophalen. "We zijn vooral actief in de professionele markt en die bestaat uit frituren, restaurants, cateraars, woon- en zorgcentra enzovoort", vertelt commercieel directeur Pol Van Pollaert. "Daarnaast plaatsen we ook inzamelcontainers bij supermarkten verspreid over het hele land. In de OlioBox kunnen particulieren hun gebruikte frituurvetten en -oliën in gesloten verpakkingen achterlaten. Voor iedere ingezamelde liter geven we een bijdrage aan de belangrijkste twee natuurorganisaties in ons land: Natuurpunt en Natagora." Quatra streeft ernaar 100 procent van de opgehaalde producten te recycleren: frituurolie is een basisgrondstof voor de productie van biodiesel, de frituurresten worden gebruikt voor de productie van biogas. De restafvalstromen, zoals plastic, worden gewassen en gerecycleerd. De combinatie van efficiëntie en duurzaamheid is een win-winsituatie voor iedereen. Daarom besliste de familie Van Pollaert niet alleen gebruikte frituurvetten en -oliën bij de klanten op te halen, maar op hetzelfde moment ook verse te leveren. "Eerst verkochten we nog merken van andere producenten, maar ondertussen leveren we bijna uitsluitend onze Quatra-producten. In 2016 bouwden we op onze site in Lokeren een nieuwe fabriek om frituurvetten en -oliën zelf te mengen en verpakken", vertelt Pol Van Pollaert. De snelle groei van de jongste jaren noopte de familie uit te kijken naar een nieuwe locatie, al blijft ze wel trouw aan Lokeren. "Eind 2020 moet onze nieuwe fabriek operationeel zijn. In een eerste fase zullen we 5 hectare gebruiken. We kunnen nog uitbreiden, want de site heeft een oppervlakte van 12 hectare. Het kostenplaatje van de investering bedraagt zowat 10 miljoen euro", zegt Pol Van Pollaert. "We hebben gekozen voor een uitweg naar de haven van Gent. Naarmate onze volumes groeien, kijken we meer en meer richting multimodaal transport. Door gebruik te maken van binnen- en zelfs zeevaart kunnen we heel wat vrachtwagens van de weg halen."