De familie Van Pollaert is al enkele decennia actief in de ophaling en de verwerking van vetten en oliën uit de voedingssector, waaronder gebruikte frituurvetten. De afzetmarkt daarvoor was de veevoeder- en de dierenvoedings-industrie. Na de dioxinecrisis van 1999 mochten de gebruikte frituurvetten niet langer als veevoeder worden gebruikt. De familie Van Pollaert besliste die activiteit af te stoten. In 2005 nam Rendac de firma Van Pollaert over.
...