Het risicokapitaalfonds Creafund werd in 1997 opgericht door een groep West-Vlaamse ondernemers rond de zakenman Aimé Desimpel en maakte naam als investeerder in start-ups en als verschaffer van seed capital. Met Creafund II zullen vooral participaties worden genomen in groeiende, innovatieve KMO's die aan een expansie bezig zijn. Het fonds wil ook gedeeltelijke buy-outs realiseren. Wat dat laatste betreft denkt Wielfaert vooral aan het nemen van participaties in familiale ondernemingen met opvolgingsproblemen. Momenteel liggen er voor Creafund II al 25 dossiers ter studie, waarvan twee in een vergevorderd stadium. In principe zal nooit meer dan 10% van de totale portefeuille worden geïnvesteerd in één participatie.
...

Het risicokapitaalfonds Creafund werd in 1997 opgericht door een groep West-Vlaamse ondernemers rond de zakenman Aimé Desimpel en maakte naam als investeerder in start-ups en als verschaffer van seed capital. Met Creafund II zullen vooral participaties worden genomen in groeiende, innovatieve KMO's die aan een expansie bezig zijn. Het fonds wil ook gedeeltelijke buy-outs realiseren. Wat dat laatste betreft denkt Wielfaert vooral aan het nemen van participaties in familiale ondernemingen met opvolgingsproblemen. Momenteel liggen er voor Creafund II al 25 dossiers ter studie, waarvan twee in een vergevorderd stadium. In principe zal nooit meer dan 10% van de totale portefeuille worden geïnvesteerd in één participatie. Het fonds stelde zich tot doel om bij de eerste closing, die voorzien is op 31 december 2001, een totale omvang van 12,5 miljoen euro (500 miljoen frank) te bereiken. Dat bedrag werd al eind november verzameld. Wielfaert: "De oprichters van Creafund II hebben al een engagement genomen voor één vierde van de totale target. En de oprichters van Creafund II zijn in de meeste gevallen ook al aandeelhouder van het eerste fonds." Het gaat stuk voor stuk om ondernemers die in West-Vlaanderen hun sporen hebben verdiend, zoals Aimé Desimpel, Antoine Vandewiele (weefgetouwen Vandewiele), Fernand Cloet, Marc de Hantsetters ( Western Diamond Tool), Marc Dewaele ( Lomat), Leo Watteeuw, Didier Wybo ( Wymar Plastics), Gino De Raedt en Philippe Vande Vyvere ( Matexi). Voor de tweede closing, die vastgelegd is op eind juni 2002, is een totale fondsgrootte van 25 miljoen euro (1 miljard frank) vooropgesteld. Creafund spreekt niet alleen diverse nieuwe industriëlen aan, maar onderhandelt ook met institutionele partijen om in het tweede fonds te stappen.Intussen werd Creafund I gesloten voor nieuwe investeringen. Wielfaert: "In de komende jaren willen we voor elke participatie een gunstige exit realiseren. Er is dus geen sprake meer van nieuwe deelnemingen. Wij beperken ons alleen nog tot follow-upinvesteringen in bestaande ondernemingen. Daarnaast moet Creafund ook de administratieve kosten van het fonds dekken en zijn verplichtingen ten opzichte van funds-in-fund-investeringen naleven." Creafund participeert onder meer in het zaaikapitaalfonds Big Bang Ventures. Om deze doelstellingen te bereiken, beschikt het fonds nog over 3,72 miljoen euro (150 miljoen frank) aan middelen, nadat de raad van bestuur vorige week besloot een eerste liquidatiedividend van 7,68 miljoen euro (310 miljoen frank) aan de aandeelhouders uit te betalen. "We halen een rendement van 20% per jaar, maar horen vaak van de aandeelhouders: 'We voelen dat niet in onze portefeuille'. Vandaar de uitbetaling van een dividend."Ondernemers voor ondernemersBij Creafund maken ze zich geen zorgen dat ze met de huidige conjunctuur onvoldoende interessante deals kunnen afsluiten. "Wij hebben als durfkapitaalfonds een goede staat van dienst," beklemtoont Dirk Haerinck, eveneens Creafund-bestuurder. "Sinds de oprichting hebben we 32,16 miljoen euro geïnvesteerd in 41 ondernemingen in de meest diverse sectoren. Het fonds telt slechts drie stopzettingen _ Avenger, Sharper en Amon Technologies _ en dan gaat het om ondernemingen die vanwege structurele zwakheden en een verkeerde marktbenadering niet uit de cash-burn raakten. De schade bleef beperkt tot 724.000 euro, wat slechts 2% van het geëngageerde kapitaal vertegenwoordigt." Creafund realiseerde totnogtoe vijf gedeeltelijke en acht volledige exits voor een totaalbedrag van meer dan 9 miljoen euro (363 miljoen frank), vooral via trade sales. Haerinck: "Een participatie nemen met het oog op een beursgang is nooit onze bedoeling geweest." "Bovendien blijven we onze klassieke filosofie hanteren," vult Wielfaert aan. "Creafund investeert niet in bedrijven om er zich dan verder niets meer van aan te trekken. Wij zijn een fonds van ondernemers voor ondernemers: de aandeelhouders doen aan industriële begeleiding. Zij maken tijd vrij voor hun participatie." Alain MoutonCreafund II zal vooral participaties nemen in groeiende, innovatieve KMO's die aan een expansie bezig zijn.