ABX-THL.
...

ABX-THL.In 1992 zag de directie van de NMBS zich door de enorme verliezen bij NMBS-Colli geconfronteerd met de quasi-ontbinding van die pakjesdienst, de marktleider nochtans, die toen werk verschafte aan 2700 spoorwegmensen. Als uitweg werd voor de vlucht voorwaarts gekozen: een investering van 1,8 miljard frank in infrastructuur en uitrusting. Er kwam een nieuwe naam ( ABX) en een nieuwe manager ( Jean-Louis Dermaux, uit de privé-transportsector) die herstructureerde à la façon du privé. Vandaag werken er zo'n 930 mensen, waarvan slechts een 100-tal met "spoorstatuut". Bij de vakbonden is Dermaux niet geliefd, bij de privé-concurrenten van ABX evenmin: met de NMBS als bankier kon de business unit ABX, een troetelkind van spoorbaas Etienne Schouppe, immers een ongebreidelde expansiepolitiek voeren. "We hebben nooit gemikt op resultaten, wel op volume," legt Jean-Louis Dermaux uit. "We moesten groeien en grotere marktaandelen inpalmen." Er gebeurden enkele overnames in eigen land, en in 1996 werd ook ABX Nederland opgericht (omzet: 2 miljard in 1997), een dochtermaatschappij rond acht zelfstandige transportbedrijven, waarin de NMBS 25% nam. En in september '97 werd een partnership afgesloten met General Parcel, de Duits-Europese reus van de verdeling van kleine pakjes (200 miljoen colli per jaar), voor de vertegenwoordiging van GP in België en voor het gebruik van het sorteercentrum van ABX in Brussel als draaischijf voor de hele West-Europese markt. In 1997 bedroeg de ABX-omzet 4,6 miljard en werd de eerste 50 miljoen frank winst gemaakt. Eind 1998 zal ABX, onder de nieuwe naam ABX-Group, een omzet realiseren van maar liefst 55 miljard frank en 10.500 mensen tewerkstellen. Want: op 23 juni werd de overname aangekondigd van het Duitse Thyssen Haniel Logistic (THL), voor een bedrag van naar verluidt 5 à 6 miljard frank. Die groep kan een volledig geïntegreerde dienstenketen aanbieden via een zestigtal maatschappijen verdeeld over vijf activiteitsgebieden: wegtransport, warehousing, contract logistics, lucht- en zeevracht, en binnenvaart. De Duitse moeder Thyssen Handelsunion was werkelijk getraumatiseerd door de verliezen van een van de belangrijkste onderdelen van THL, Bahntrans (een 50/50 joint venture met de Duitse spoorwegen), en wachtte op een aanvaardbaar industrieel plan om de hele zaak over te laten. Hét drama van THL is dat Bahntrans verliezen blijft lijden ondanks een herstelplan dat al drie jaar loopt. In 1997 dook het voor 150 miljoen DM in het rood voor een omzet van 1,230 miljard DM). Dat verlies komt dus neer op 3 miljard frank, terwijl de andere eenheden winsten van hoogstens 20 miljoen DM boekten. Jean-Louis Dermaux, die naar verluidt de nieuwe patron van de ABX-Group wordt, en Etienne Schouppe zijn echter van oordeel dat herstel mogelijk is: "Bij ABX zijn we erin geslaagd in vier jaar tijd een structureel exploitatiedeficit van 50% weg te werken. Bij Bahntrans zijn we geconfronteerd met een deficit van 20%; we gaan ervan uit dat we dat in twee jaar ten goede kunnen keren." Achter het spelletje poker dat de NMBS speelt, gaat een deel van de toekomst van onze spoorwegen schuil. Op dit ogenblik weegt het goederenvervoer zwaarder dan het passagiersvervoer. En: het vervoer van goederen over de weg weegt met ABX-THL nu drie keer zwaarder dan het goederenvervoer per spoor (15 miljard frank). De omgekeerde wereld als het ware! Etienne Schouppe is van oordeel dat de overlevingskansen van de onderneming afhangen van de plaats die ze zal kunnen innemen op de Europese scène van het goederenvervoer, waar binnen een tiental jaar maar plaats zal zijn voor een tiental grote operatoren.Jean-Louis Dermaux: "We zullen nog andere dossiers bestuderen - overnames of partnerships - om te blijven groeien." Schouppe vult aan: "In Nederland gaan we ons versterken." Daar wordt momenteel al onderhandeld. "Voor het overige houden we in de gaten welke weg het Franse Mory en het Italiaanse Sifte-Berti opgaan. Die twee partners van THL in TEAM, een van Europa's belangrijkste allianties voor groupagevervoer, zullen we zeker niet in handen van een concurrerende combinatie laten vallen. Indien nodig, kopen we ze." F.MX/R.P.