Het bedrieglijke aan nieuwe ideeën is dat de implementatie ervan vaak een fluitje van een cent lijkt. Maar succesvolle managementvernieuwers hebben doorgaans jarenlang keihard moeten zwoegen om hun nieuwe ideeën in praktijk te brengen. Die ideeën toepassen in een ander bedrijf duurt wellicht nog langer. De beste aanpak is op zoek te gaan naar het kernprincipe van een managementinnovatie -- de onderliggende logica -- en je af te vragen waarin je bedrijf verschilt van de initiatiefnemende onderneming, en of die innovatiedoelstellingen ook lonen in jouw onderneming. Zelfs als je tot de slotsom komt dat het idee niets voor jou is, kan die analyse je helpen een beter inzicht te verwerven in je managementmodel en te schaven aan je methodes. Bij de evaluatie en de overname v...

Het bedrieglijke aan nieuwe ideeën is dat de implementatie ervan vaak een fluitje van een cent lijkt. Maar succesvolle managementvernieuwers hebben doorgaans jarenlang keihard moeten zwoegen om hun nieuwe ideeën in praktijk te brengen. Die ideeën toepassen in een ander bedrijf duurt wellicht nog langer. De beste aanpak is op zoek te gaan naar het kernprincipe van een managementinnovatie -- de onderliggende logica -- en je af te vragen waarin je bedrijf verschilt van de initiatiefnemende onderneming, en of die innovatiedoelstellingen ook lonen in jouw onderneming. Zelfs als je tot de slotsom komt dat het idee niets voor jou is, kan die analyse je helpen een beter inzicht te verwerven in je managementmodel en te schaven aan je methodes. Bij de evaluatie en de overname van management-innovaties volg je het beste enkele praktische stappen. Je doet er goed aan een paar jaar te wachten voor je zelfs maar overweegt een idee geheel of gedeeltelijk over te nemen. Elke nieuwe methode heeft tijd nodig om te slagen of te mislukken. Val niet te snel voor de charme van een nieuwe werkwijze. Heb je besloten ervoor te gaan, stel dan eerst gerichte vragen om de essentie van het idee bloot te leggen. In dat stadium is het vaak interessant er outsiders bij te betrekken: zij hebben een frisse kijk op de zaak. Voorbeelden van gerichte vragen zijn: wat is de onderliggende logica van die werkwijze? Van welke ongewone veronderstellingen over menselijk gedrag of over de werking van de markt is het initiatiefnemende bedrijf vertrokken? Op welke inzichten heeft de onderneming zich gebaseerd om dat model naar voren te schuiven? In het beste geval ontdek je dat het initiatiefnemende bedrijf gewoonweg een of twee hypotheses aan het uittesten is, of het zich daar nu zelf van bewust is of niet. Probeer te achterhalen wat die achterliggende werkhypotheses zijn. Een voorbeeld. Als je een methode analyseert waarbij de 360 gradenfeedback van managers voor iedereen zichtbaar op het intranet wordt gepost, is de werkhypothese misschien dat managers op die manier meer rekenschap zullen afleggen bij hun medewerkers. Als een bedrijf experimenteert met meer vrijheid om van thuis uit te werken, kan de hypothese zijn dat flexibele werkomstandigheden leiden tot gemotiveerdere en uiteindelijk dus ook productievere medewerkers. Analyseer nu de resultaten van het initiatiefnemende bedrijf. Ga na of ze de hypotheses bevestigen. Leggen managers van wie de 360 gradenfeedback op het intranet wordt gepost, inderdaad meer rekenschap af? Wat zijn de neveneffecten van die methode? Praat met een paar mensen uit het bedrijf. Vind je bewijs dat managers het systeem omzeilen? Graaf nog dieper. Is het eigenlijk wel zo'n goede zaak als managers meer rekenschap verschuldigd zijn aan hun medewerkers? Zo ja, zijn er dan geen betere, misschien minder drieste manieren om dat doel te bereiken? Kijk echt objectief naar je eigen onderneming. In hoeverre valt ze te vergelijken met het initiatiefnemende bedrijf? Zie je al problemen opdoemen? Wees dan realistisch. Beslissen een idee toch maar niet over te nemen is veel makkelijker dan een bestaand initiatief terugdraaien. Als je je huiswerk zorgvuldig hebt gemaakt en nog altijd enthousiast bent, kun je aan de slag om een eigen experiment op te zetten, inclusief hypotheses, methodes en verhoopte resultaten. Een voorbeeld? "We vertrekken vanuit de hypothese dat de tevredenheid van de medewerkers en de retentiegraad binnen het jaar significant zullen toenemen als we de 360 gradenfeedback van managers op het intranet zetten." Vervolgens kun je gegevens beginnen te verzamelen om uit te vissen of de nieuwe aanpak in je bedrijf werkt en waarde creëert. Over de auteur Julian Birkinshaw is hoogleraar strategie en ondernemerschap aan de London Business School. HARVARD BUSINESS REVIEW/NYT SYNDICATEVal niet te snel voor de charme van een nieuwe werkwijze.