Het Europa van 2015 is een continent dat de economische crisis nog te boven moet komen, in een wereld vol aanhoudende conflicten en nieuw terrorisme. Wij zouden het pessimisme kunnen laten zegevieren, maar wat wij echt nodig hebben is overtuiging, vastberadenheid en het vertrouwen dat een nieuwe wind door Europa kan waaien. Dat gebeurt echter niet zomaar. Het is de taak van de politici om de weg te tonen. Na een jarenlange overwegend technocratische aanpak, die geen positieve resultaten heeft voortgebracht, moeten wij het over een andere boeg gooien. Dat is het doel dat de nieuwe Italiaanse regering zich van bij het begin in februari 2014 gesteld heeft. Wij hebben een duidelijke strategie en wij weten hoe wij resultaat kunnen boeken.
...

Het Europa van 2015 is een continent dat de economische crisis nog te boven moet komen, in een wereld vol aanhoudende conflicten en nieuw terrorisme. Wij zouden het pessimisme kunnen laten zegevieren, maar wat wij echt nodig hebben is overtuiging, vastberadenheid en het vertrouwen dat een nieuwe wind door Europa kan waaien. Dat gebeurt echter niet zomaar. Het is de taak van de politici om de weg te tonen. Na een jarenlange overwegend technocratische aanpak, die geen positieve resultaten heeft voortgebracht, moeten wij het over een andere boeg gooien. Dat is het doel dat de nieuwe Italiaanse regering zich van bij het begin in februari 2014 gesteld heeft. Wij hebben een duidelijke strategie en wij weten hoe wij resultaat kunnen boeken. De structurele hervormingen die al doorgevoerd worden, willen wij zo snel mogelijk afronden. Te beginnen bij de maatregelen die essentieel zijn om van Italië een eenvoudiger, wendbaarder en competitiever land te maken, dat snel kan inspelen op sociale veranderingen. Wij denken onder andere aan een kieswet die een duidelijke winnaar oplevert, een stabiele regering en een onbetwiste meerderheid, evenals een nieuwe grondwettelijke structuur met één wetgevende kamer en een beter machtsevenwicht tussen centrale en lokale overheden. Tijdens vergaderingen met onze internationale partners wordt die prioriteit vaak voorgesteld als een belangrijke katalysator voor economische groei. Tegelijkertijd voeren wij ook sociale en economische hervormingen door. Wij zijn ons bewust van de structurele problemen die Italië tegenhouden. Het gaat dan voornamelijk om de hoge schuldenberg die wij hebben opgebouwd en een administratief systeem dat zich te veel in het privéleven mengt en weinig doeltreffend is. Wij hebben een jarenlange recessie achter de rug. In 2014 slaagden wij erin deze neergaande tendens een halt toe te roepen, maar dat is niet genoeg: wij hebben een nieuwe groei voor ogen. Onze strategie om dat te verwezenlijken, werkt op verschillende fronten. Wij tekenen een nieuwe, gedigitaliseerde overheidsadministratie uit, die gezinnen en bedrijven geld en tijd moet besparen. Ook hebben wij dringende maatregelen getroffen om het systeem van het burgerlijk recht te versnellen en trachten wij de duur van een rechtszaak te halveren, wat eveneens een economische impact heeft. Wij weten dat dit voor buitenlandse investeerders erg belangrijk is. In 2015 wordt Italië, onder meer dankzij die hervormingen, opnieuw aantrekkelijker. Met het nieuwe belastingsysteem krijgen 30 miljoen Italianen de formulieren voor de inkomstenbelasting al ingevuld toegestuurd. Een eenvoudiger belastingsysteem is aantrekkelijk voor degenen die rijkdom creëren, en moedigt de mensen aan om echt te betalen wat zij verschuldigd zijn. Wij blijven bovendien de lasten van werknemers en bedrijven verlagen. Wij financieren deze maatregelen met ingrijpende en selectieve besparingen in dure en onproductieve openbare uitgaven, zonder daarbij de dienstverlening aan te tasten. Het scheppen van banen is een uitdaging voor zowel Italië als Europa. Italië heeft zijn arbeidsmarkt grondig hervormd, met als belangrijkste pijlers een enkel vast contract met een toenemend aantal rechten, meer zekerheden voor werknemers (vooral vrouwen) die hun baan kwijtraken en aanwervingsstimuli voor de bedrijven. Dat zijn stuk voor stuk krachtige en fundamentele hervormingen. Ten slotte brengt 2015 ook een onderwijsrevolutie. Na een openbare consultatie van leerkrachten, ouders en studenten, zien de Italiaanse scholen er bij het begin van het nieuwe schooljaar helemaal anders uit. Dat is een investering in de toekomst. Om de rest van de wereld te tonen dat Italië een heuse verandering doormaakt en met een gezonde economie een voorbeeld kan zijn, wordt in Milaan de Expo 2015 gehouden. Dat is een geweldige gelegenheid om het Italiaanse kunnen onder de aandacht te brengen van de miljoenen bezoekers. Daarnaast geeft het ons de kans miljarden euro's aan middelen los te maken en tienduizenden banen te creëren. Europa is echter meer dan economie alleen. Het kan en moet de droom van zijn oprichters opnieuw waarmaken. De wereld heeft nood aan een Europa dat gelooft in zijn waarden en in de beginselen waarop het werd gebouwd, met als belangrijkste uitgangspunt zijn oproep tot vrede. Zo'n Europa is veel meer dan enkel een economische grootmacht, maar speelt ook een beslissende rol in de wereldorde en dit in een erg delicate periode die van iedereen heel wat verantwoordelijkheid vraagt. Dat is onze visie voor het Europa van 2015. Wij hebben 365 dagen. Laten we daar geen enkele van verspillen. De auteur is premier van Italië.MATTEO RENZIEen eenvoudiger belastingsysteem is aantrekkelijk voor degenen die rijkdom creëren, en moedigt de mensen aan om echt te betalen wat zij verschuldigd zijn.