In België mogen we wel spreken van een stille revolutie. Lange tijd was er bij vele werknemers in België nogal wat koudwatervrees ten aanzien van pensioenfondsen. Dat pensioengeld wordt immers belegd. En de vragen over de kansen van een mogelijk rendement waren niet van de poes. Die vraagtekens zijn nu nog meer dan vroeger actueel, gezien het negatieve beursklimaat.
...

In België mogen we wel spreken van een stille revolutie. Lange tijd was er bij vele werknemers in België nogal wat koudwatervrees ten aanzien van pensioenfondsen. Dat pensioengeld wordt immers belegd. En de vragen over de kansen van een mogelijk rendement waren niet van de poes. Die vraagtekens zijn nu nog meer dan vroeger actueel, gezien het negatieve beursklimaat.Kortom, is het beleggingsrisico niet te hoog? De beheerders van pensioenfondsen haasten zich om te zeggen dat ze hun risico's zoveel mogelijk spreiden over aandelen, obligaties en vastgoed. Alleen al wat de aandelenportefeuille betreft, zijn er pogingen om binnen duidelijk afgelijnde grenzen te blijven. Belgische fondsen gaan daarvoor hun mosterd halen in Nederland, de bakermat van de pensioenfondsen. "Wij maken diepgaande studies van de asset mix om niet voor onverwachte situaties te komen staan," zegt John Neervens van ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds. Dat heeft hen geen windeieren gelegd. Sommige fondsen broeden er nu op zulke grote reserves, dat hun deelnemers jarenlang weinig of zelfs geen premies meer hoeven te betalen. Ook minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke ( sp.a) wil garanties dat pensioenfondsen hun doel niet voorbijschieten: een voldoende financiële basis bieden om de pensioenen van de komende generaties betaalbaar te houden én de pensioenfondsen voor alle werknemers waardevol maken. Een eerste stap in de goede richting is een duidelijk wettelijk kader met afgelijnde toetredingsvoorwaarden. Daarnaast wordt een aantal voorwaarden afkomstig uit de wet-Colla, de huidige wetgeving, hernomen. We zetten voor u de voornaamste regels op een rij.[{thinsp}]Jo StremerschKatrien GeeraertAlain MoutonKatrien GeeraertAlain MoutonJo Stremersch en Katrien Geeraert zijn respectievelijk directeur en financieel planner bij het Instituut voor Persoonlijke Financiële Planning (IPFP).De pensioeninstelling móét u jaarlijks over de stand van de verworven rechten en verzekerde kapitalen inlichten.Het is verboden om de verworven pensioenreserves vóór de leeftijd van zestig jaar af te kopen. Het blijft raadzaam om te werken met plannen die voorzien in een gewaarborgd rendement.