Technopolis is geen traditioneel museum waar je een rondleiding krijgt. Het is een doe-centrum waar bezoekers zelf aan de slag kunnen met verschillende proefopstellingen. Gevolg is dat klassen die op bezoek komen meteen uitzwermen. Dat maakt het voor de leerkracht niet eenvoudig om te weten wie met wat bezig is en of er ook iets geleerd wordt.
...

Technopolis is geen traditioneel museum waar je een rondleiding krijgt. Het is een doe-centrum waar bezoekers zelf aan de slag kunnen met verschillende proefopstellingen. Gevolg is dat klassen die op bezoek komen meteen uitzwermen. Dat maakt het voor de leerkracht niet eenvoudig om te weten wie met wat bezig is en of er ook iets geleerd wordt. "We hebben naar een oplossing gezocht zonder te raken aan onze doe-filosofie," zegt Patricia Verheyden, manager of exhibits van het Mechelse technologieparadijs. "Eerst hadden we boekjes met potlood, waarin leerlingen vragen moesten oplossen. Maar ideaal was dat niet, omdat je de handen vrij moet hebben om met de opstellingen aan de slag te gaan. Bovendien worden potlood en papier door jongeren niet bepaald als hip ervaren ( lacht)." Technopolis brengt sinds kort overzicht in zijn aanbod aan de hand van interactieve rally's. "Elke leerling krijgt een individuele elektronische sleutel, die hij met een koordje rond de nek hangt en waarmee kan worden ingelogd op een van de twintig computers in de tentoonstellingsruimte," legt Patricia Verheyden uit. "De leerling geeft zijn naam in zodat de sleutel een persoonlijk karakter krijgt. Daarna schotelt de computer de leerling een vraag voor. Op een kaart toont hij waar de leerling zich bevindt en waar het antwoord op de vraag gevonden kan worden. De leerling kan zich vervolgens om het even waar opnieuw aanmelden voor een volgende vraag."Leerlingen doorlopen op hun eigen tempo het parcours, dat ze volledig zelf bepalen. Tegelijk behouden ze de vrijheid om ook bij andere opstellingen een kijkje te nemen. Iedereen legt het traject in een andere volgorde af, om opstoppingen te vermijden. Bij een fout antwoord op een vraag krijgt de leerling een nieuwe kans, maar alleen het eerste antwoord wordt geregistreerd voor het eindresultaat. Aan het einde krijgt elke leerling een persoonlijk getuigschrift. "De leerkracht krijgt een mastersleutel, waarmee hij op dezelfde computers een overzicht kan opvragen van de antwoorden," zegt Patricia Verheyden. "Bovendien kan hij op elk scherm zien welke vraag een leerling op dat moment afwerkt en hoeveel vragen hij al heeft opgelost. Zo kan hij, indien nodig, bijsturen." Op het einde van het bezoek kan een overzicht van alle antwoorden van de leerlingen uitgeprint worden. Technopolis kreeg erg positieve reacties op het project. Het was eerst de bedoeling om maar één parcours te ontwikkelen, maar door het succes - ongeveer de helft van de bezoekende klassen maakt gebruik van de sleutels - is het project intussen uitgebreid tot vier trajecten rond verschillende thema's en voor verschillende leeftijdsgroepen. De resultaten zijn ook opvallend goed. Gemiddeld legt 90 procent van de deelnemers het parcours volledig af en 80 procent heeft minstens 10 van de 15 gestelde vragen juist. "Dat geeft aan dat de jongeren de proeven ernstig nemen en dus ook iets bijleren. En dat blijft onze eerste doelstelling," zegt Patricia Verheyden. Davy Vandevinne