Erika De Vos behaalde een master in de Toegepaste Economie aan de Universiteit Antwerpen, met als specialisatie Bedrijfseconomie/Marketing. Ze wilde in die richting verder, maar het lot beslister er anders over. Haar eerste functie binnen de uitzendsector bracht haar in contact met de wereld van het personeelsmanagement en die microbe heeft haar nooit meer losgelaten: "Ik startte bij AGO Interim als consultant en groeide al snel door tot officemanager. Met ...

Erika De Vos behaalde een master in de Toegepaste Economie aan de Universiteit Antwerpen, met als specialisatie Bedrijfseconomie/Marketing. Ze wilde in die richting verder, maar het lot beslister er anders over. Haar eerste functie binnen de uitzendsector bracht haar in contact met de wereld van het personeelsmanagement en die microbe heeft haar nooit meer losgelaten: "Ik startte bij AGO Interim als consultant en groeide al snel door tot officemanager. Met het oog op het uitbouwen van een hr-carrière voltooide ik een extra opleiding in humanresourcesmanagement (IPO Management School) en competencemanagement (UAMS). Uiteindelijk bleek mijn job binnen de uitzendsector een goede startfunctie."De Antwerpse Erika De Vos (35) was vervolgens zes jaar actief bij TNT Post Group, eerst als hr-consultant bij TNT Express Worldwide en daarna als hr-manager bij Spring. Haar overstap naar Base heeft te maken met haar passie voor personeelsbeleid: "De hr-strategie van Base is uniek in de Belgische telecommarkt. Het bedrijf is immers steeds op zoek naar entrepreneursprofielen. Dat heeft tot gevolg dat de Basemedewerkers zeer gedreven zijn en verschillende achtergronden kunnen voorleggen. Hierdoor is ook hun inbreng erg divers en creatief. Het verder uitbouwen van de Basestrategie is iets waaraan ik graag actief wil meewerken. Kort samengevat valt het aantrekken, ontwikkelen én behouden van de juiste medewerkers, die de visie van Base ondersteunen, onder mijn verantwoordelijkheid."De Vos heeft binnen de hr-sector bewust gekozen voor een carrière als generalist: "Ik prefereer een brede functie, liever dan me op een bepaald vakgebied van de hr-wereld te focussen." De keuze voor de algemenere aanpak kadert in de visie die de moeder van een tweejarig zoontje over personeelsmanagement heeft: "Hrm is een boeiende wereld. Je komt met veel en diverse mensen in contact - een leerrijke ervaring. In een functie als de mijne ziet elke dag er anders uit. Ik vind het boeiend om te zien hoe mensen, met verschillende verwachtingen, met elkaar omgaan. Maar het is op zijn minst even boeiend om mensen nieuwe dingen bij te brengen en te trachten hen op één lijn te krijgen naar eenzelfde doel."ERIKA DE VOS (BASE) waS: hr-manager bij Spring Belgium. IS: hr-manager bij Base. VRIJE TIJD: sporten, gezin. JST