De enorme hype rond het fenomeen Internet heeft het computeranalfabetisme in de bedrijven niet verminderd. Integendeel. Deze eenvoudige gebruikersgids helpt u door de bomen het bos nog te zien.
...

De enorme hype rond het fenomeen Internet heeft het computeranalfabetisme in de bedrijven niet verminderd. Integendeel. Deze eenvoudige gebruikersgids helpt u door de bomen het bos nog te zien.Twintig jaar na zijn ontstaan is Internet een wereldomspannend computernetwerk dat bijna 13 miljoen computers met elkaar verbindt. In een wereld waar informatie en haar toegankelijkheid steeds crucialer worden, wint het Net meer en meer aan belang. Van goedkope communicatie tot ogenblikkelijk informatieverkeer anno '97 ontpopt Internet zich tot een krachtig hulpmiddel voor elke bedrijfstak. In essentie bestaat het Internet uit een groot aantal computers die wereldwijd met elkaar in verbinding staan. Het Internet kent geen inherente structuur of een organisatie die verantwoordelijkheid draagt. Deze chaotische natuur drukt een zware stempel op de manier waarop het medium functioneert. Om toegang te krijgen tot dat immense netwerk, moet u met een provider werken. Providers zijn bedrijven die met eigen computers op het Internet aangesloten zijn en een aantal Internet-adressen ter beschikking stellen. Zo'n adres kan op twee manieren gehuurd worden. Ofwel stelt de provider uw computer voor als een extensie van zijn eigen systeem, ofwel geeft hij uw systeem een volledig Internet-adres. Het praktische verschil tussen beide werkwijzen is groot. Als uw computer alleen als extensie bestaat, gebeurt alle Internet-verkeer in twee stappen : informatie wordt eerst naar het systeem van de provider gekopieerd en dan op het Internet gelanceerd. Indien uw computer over een eigen Internet-adres beschikt, is uw systeem een onderdeel van het Internet en kan u rechtstreeks gegevens uitwisselen.Orde in de kleurrijke chaosHet Internet mag dan een kleurrijk en chaotisch kluwen vormen, de verschillende mogelijkheden die het biedt kunnen worden ondergebracht in vijf grote groepen. De belangrijkste daarvan wordt gevormd door het zogenaamde World Wide Web of WWW. Dit wereldwijde Web is een enorme verzameling informatie die paginagewijs gepresenteerd wordt door middel van tekst, beeld, geluid, animaties en invulformulieren. Elke pagina bevat verwijzingen naar andere pagina's, die met een eenvoudige muisklik opgeladen kunnen worden dit is de kern van het zogenaamde surfen. Een verzameling van deze pagina's wordt een website genoemd, en maakt het mogelijk een permanente presentatie of dienst op het Internet aan te bieden. Natuurlijk is het ook mogelijk de websites van andere bedrijven te raadplegen. Een andere veelgebruikte vorm van communicatie is elektronische post of e-mail. Dankzij elektronische post kan u brieven of andere informatie op enkele minuten tijd over heel de wereld verzenden. De elektronische brief wacht ook overal ter wereld tot de ontvanger zijn brievenbus leegmaakt. In dat opzicht is het dus een asynchrone vorm van communicatie. Het grote voordeel van e-mail is dat u in principe elk bestand aan uw brief kan vastplakken. Zo krijgt u op geen tijd een grafisch Cad-bestand, een digitale foto of animatiefilmpje op de juiste plaats. En dit tegen een buitengewoon voordelig tarief, want u betaalt gewoon de kosten van een lokaal gesprek. Door de vele voordelen van e-mail over telefoon en fax, vormt het op dit ogenblik al een wezenlijk onderdeel van het communicatiegedrag van bedrijven. Een derde Internetdienst is FTP of File Transfer Protocol. Deze maakt het kopiëren van bestanden tussen computers mogelijk. Telnet biedt dan weer de mogelijkheid om een computer op afstand te beheren. U kan dus met een computer aan de andere kant van de wereld werken alsof deze zich bij u bevindt. Dat alles zorgt voor grote veiligheidsrisico's, waardoor de systeembeheerders het FTP- of Telnet-gedeelte van hun systemen goed afschermen. Toch blijft FTP zeer populair omdat het een snelle en goedkope manier van datacommunicatie is. De twee laatste diensten, IRC ( Internet Relay Chat) en News groups, zijn minder sterk aanwezig in de bedrijfswereld. IRC maakt het mogelijk om "live" conferenties te organiseren tussen meerdere, verspreide gesprekspartners : in tekstvorm. Nieuwsgroepen zijn off line discussiegroepen over allerhande onderwerpen, maar zo ongecontroleerd van aard dat ze in de praktijk weinig bruikbaar blijken. Vergelijk service en kostprijs van de providersHet mag duidelijk zijn dat de toegangsleverancier of provider een cruciale rol speelt in uw Internet-strategie. Een relatief klein aantal punten is daarbij van belang.Allereerst is er natuurlijk de beschikbaarheid van inbelpunten ( POP's of points of presence). In de meeste gevallen zoekt u telefonisch toegang tot uw provider en de aanwezigheid van één of meerdere inbelpunten in uw lokale zone is dan ook zondermeer noodzakelijk. Zo biedt het Internet u wereldwijde toegang voor de prijs van een lokaal (zonaal) telefoongesprek. Inbelpunten bestaan ook in verschillende types, waarbij het belangrijk is dat uw configuratie niet geremd wordt door een tragere aansluiting. Zo heeft het bijvoorbeeld weinig zin een ISDN-modem in combinatie met een analoog inbelpunt te gebruiken. Even kritiek zijn de kosten die een provider aanrekent. In de meeste gevallen kan u kiezen tussen twee verschillende formules. De goedkoopste formule geeft u een aantal uren vrije toegang voor een vast maandelijks bedrag. Eenmaal die tijd is opgebruikt, betaalt u extra per uur, of zelfs per minuut. Zo betaalt u ongeveer 1000 frank voor 10 à 20 uur vrije toegang. En soms beperkt deze toegang zich tot bepaalde tijdstippen van de dag.De andere formule geeft u vrije, onbeperkte toegang voor een heel jaar. Hier betaalt u al snel 9000 tot 15.000 frank. Daarnaast wordt dikwijls een eenmalige installatiekost aangerekend, die rond de 1500 frank schommelt.En daar stopt het niet. Het dienstenpakket dat een provider aanbiedt, kan een wereld van verschil maken, zeker voor een bedrijf. Het loont de moeite na te gaan of uw provider genoeg ruimte aanbiedt voor een eigen website. Of bestaat de mogelijkheid om verschillende e-mailadressen op dezelfde Internet-aansluiting te gebruiken ? Wat kosten service en ondersteuning, en zijn de nodige Internet-applicaties in het abonnement inbegrepen ? Al deze diensten zijn ongetwijfeld beschikbaar, maar ze kunnen het uiteindelijke prijskaartje een zeer bepalende richting geven. Verzorg uw presentatie op het WebEr zijn twee manieren waarop uw bedrijf zich op het Internet kan manifesteren. De eerste is hoofdzakelijk van commerciële aard en stelt u in staat om met een website uw bedrijf te presenteren en diensten aan te bieden. De toenemende populariteit van het Internet brengt vele bedrijven ertoe zich ook op het wereldwijde Web te begeven. Een aantal aspecten daarbij bepaalt in sterke mate het imago dat u uitstraalt.Zo bestaat de mogelijkheid om uw website en e-mailadressen te personaliseren naar bijvoorbeeld www. uwbedrijf. be. Belgische adressen eindigen over het algemeen op de letters "be". Ook de grafische opbouw van uw webpagina's is belangrijk. Een stijgend aantal gespecialiseerde bedrijven kan daarbij van dienst zijn.Daarnaast kan u uw bestaand bedrijfsnetwerk met het Internet integreren en een zogenaamd Intranet opbouwen. De gebruikers van het netwerk kunnen op dat ogenblik even naadloos op het Internet werken als op het eigen netwerk. Het gebruiksgemak door eenduidigheid springt hierdoor fors de hoogte in. Het is zeker niet zo dat alleen bedrijven die zeer actief op het Internet aanwezig zijn, hier voordeel bij hebben. De voordelen die aan Internet verbonden zijn, gelden ook voor Intranets en draaien rond toegang tot informatie op een overzichtelijke en efficiënte manier. Bovendien is het veel makkelijker voor een bedrijf om het Intranet op een geordende manier te organiseren en te beheren omdat er wel degelijk een Intranetmaster kan worden aangesteld voor het geheel : iemand uit de IT-afdeling bijvoorbeeld. Volgens vele netwerkspecialisten zal Intranet een belangrijke kentering veroorzaken in het gebruik van lokale bedrijfsnetwerken. Zowel het Internet als het Intranet gebruiken allebei dezelfde technieken waardoor het relatief eenvoudig wordt om een Intranet met het Internet te verbinden. En dit op een gecontroleerde manier : want Intranet-programmatuur beschikt meestal over een controlesysteem dat toegang tot het Internet selectief kan beperken.De toekomst van het Internet lijkt zijn vaste plaats in de bedrijfswereld te bevestigen. Er komen snellere communicatiemethoden, waardoor programma's voor videoconferentie en zelfs Nettelefonie mogelijk worden. Bij Nettelefonie wordt het Internet gebruikt om aan lokale telefoonkost over de hele wereld te telefoneren, tot groot afgrijzen van de telecomoperatoren. Nog andere toepassingen staan te trappelen om hun plaats op het Internet te veroveren, zoals dynamische programmatuur met behulp van Java, telewerken en opleidingen op afstand. Na 20 jaar staat het Internet aan de drempel van volwassenheid.DAVID BOUCHERIE THOMAS BUYTAERT BELGIUM AD VALVAS Een populaire Belgische website.DE INTERNETPROVIDER Overzicht van de aangeboden dienstenVIDEOCONFERENTIE Groeiend succes door het Internet.