Terwijl de verantwoordelijke voor bedrijfsopleidingen vroeger slechts een uitvoerende rol speelde, wordt hij nu stilaan gepromoveerd tot interne consultant. Deze verandering vertaalt zich in de praktijk in een zekere identiteitscrisis: hoe kan ik het best beantwoorden aan de vereisten van het bedrijf? Wat is de rol en de plaats van de opleiding binnen de organisatie? Hoe de platgetreden paden verlaten en vooruitgaan? Om hier een antwoord op te vinden, richtte het departement Opvoeding van de ...

Terwijl de verantwoordelijke voor bedrijfsopleidingen vroeger slechts een uitvoerende rol speelde, wordt hij nu stilaan gepromoveerd tot interne consultant. Deze verandering vertaalt zich in de praktijk in een zekere identiteitscrisis: hoe kan ik het best beantwoorden aan de vereisten van het bedrijf? Wat is de rol en de plaats van de opleiding binnen de organisatie? Hoe de platgetreden paden verlaten en vooruitgaan? Om hier een antwoord op te vinden, richtte het departement Opvoeding van de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix uit Namen een derde leercyclus in, die de spelers op de markt de mogelijkheid biedt om hun manier van werken te herbekijken. De opleiding bestaat uit acht modules van telkens dertig uur, gespreid over twee jaar, naar rato van twee lesdagen per maand. "De deelnemer geeft er één dag per maand privé-tijd voor op en het bedrijf geeft hem één dag vrij," verklaart Karine Dejean, coördinatrice van het programma. "Het is een cruciaal compromis, want de deelnemer moet een gecoachte professionele scriptie afleveren, rechtstreeks toepasselijk op de problematiek die hij in zijn eigen bedrijf beleeft." Deze cursus zal een invloed uit-oefenen op het terrein. "De opleidingsverantwoordelijke zal opnieuw zijn plaats innemen in het bedrijf en er zijn nieuwe ervaring benutten. Misschien zal hij ook wijzen op bepaalde nieuwe uitdagingen en problemen die misschien verder reiken dan zijn eigen bevoegdheid, met alle moeilijkheden die dit kan meebrengen. Daarom leggen we de nadruk op de dwarse competenties - attitudes, projectbeheer, het nemen van beslissingen, onderhandeling, vernieuwing enzovoort - en op de ondersteuning en het uitbouwen van een netwerk. Dat plaatst hen in een betere positie om hun missie te volbrengen."Een ander pluspunt is dat het programma leeft en zich aanpast naargelang de lessen vorderen. De lessen worden gegeven door academici en door mensen uit de praktijk, die uitleggen hoe ze zelf bepaalde innovaties hebben doorgevoerd. Wat kunt u er zoal leren? In de eerste plaats maakt u een analyse van de behoefte aan opleiding in uw bedrijf. Een ander onderwerp is de overdracht van het geleerde naar de praktijk en de keuze van de indicatoren voor de prestaties en de evaluaties. Kortom, factoren die door de opleider al te vaak over het hoofd worden gezien. Een andere belangrijke module gaat over de strategie van de opleiding: uiteenzettingen, rollenspelen, simulaties, reflexieve analyse van de praktijk, coachen, casestudy's, e-learning enzovoort.