Aardappelbedrijf Binst is Belgisch marktleider voor de teelt van pootaardappelen. Maar Belgische boeren zijn amper klant.
...

Aardappelbedrijf Binst is Belgisch marktleider voor de teelt van pootaardappelen. Maar Belgische boeren zijn amper klant."De boer in België is zeer traditioneel. Hij maakt vooral gebruik van Nederlands pootgoed. Jaarlijks voert België 35.000 ton pootaardappelen uit Nederland in. De Belgische boer zou beter in eigen land pootaardappelen kopen."Didier Binst, gedelegeerd bestuurder van de NV Binst Breeding & Selection, is geen sant in eigen aardappelland. Het bedrijf uit Grimbergen is weliswaar Belgisch marktleider in de productie van pootaardappelen, maar 70 % van de opbrengst wordt geëxporteerd. Pootaardappelen worden alleen gebruikt door boer en tuinder, om consumptieaardappelen te telen. Teelttechnisch is er dus een duidelijk onderscheid. Jaarlijks worden in België 1650 hectaren landbouwgrond gebruikt voor teeltaardappelen. Consumptieaardappelen zijn goed voor 55.000 hectaren. Binst Breeding & Selection beheert 40 %, of 700 hectare, van de Belgische productie van teeltaardappelen. "In 1987 was het Belgische areaal voor teeltaardappelen tot 275 hectaren gedaald. Binst bezat 10 hectaren. Wij hebben toen teeltcontracten op de Belgische markt geïntroduceerd. Deze formule bestond al in Nederland, de grootste teler ter wereld van pootaardappelen ( nvdr 35.000 ton per jaar). Wij garandeerden afzet aan de boeren, zij ons een stabiel volume." Derde troef van de teeltcontracten zijn volgens Didier Binst de eigen kwaliteitsnormen en het controlesysteem. De kiemen worden in vitro geplant, de virusknollen tot een minimum beperkt. Naast de contracten met Belgische telers, werkt Binst eveneens met buitenlandse boeren. De Luxemburgse coöperatieve Synplants beheert 430 hectaren, in Zwitserland worden 150 hectaren gecommercialiseerd. In het boekjaar '94-'95 (tot juni) haalde de NV Binst Breeding & Selection een omzet van 485 miljoen. Het bedrijf met zijn dozijn werknemers is een 100 % familiezaak. De NV dateert uit '76, grootvader Pieter Binst startte ermee in '20. Didier Binst heeft, naar eigen zeggen, 20 % van de Belgische markt. Maar het grootste deel van de teelt, 70 %, wordt geëxporteerd. Als exporteur is Binst overigens Belgisch marktleider, met 80 %. De klanten zijn in hoofdzaak de landen in het Middellandse Zeegebied. De grotere aanwezigheid van insecten doet het gevaar op infecties van de aardappelknol stijgen. Daarom worden de pootaardappelen ingevoerd. Ook Bosnië, Kroatië en Slovenië behoren tot de klanten. "Gemakkelijk is anders," lacht Didier Binst. "Om risico's te vermijden werken we per land met één exclusieve invoerder". DIDIER BINST (BINST BREEDING & SELECTION) Belgische pootaardappen voor de hele wereld.