Daan Killemaes
...

Daan KillemaesWanneer is de kredietcrisis voorbij? Hoe zwaar wordt de globale groeivertraging? Hoe zullen de financiële markten nog reageren? Wat met de inflatie? Het is lang geleden dat prognoses zo snel achterhaald werden door de feiten en het is al even lang geleden dat de verwachtingen van de specialisten zo ver uit elkaar lagen. Maar verborgen in de chaos blijven de trends voor de lange termijn zich aftekenen. "De kunst is om de relevante signalen op tijd te detecteren", zegt Mohamed El-Arian, co-CEO en befaamd strateeg van de grote Amerikaanse obligatiebeheerder Pimco. Hij schreef een boek over hoe hij het lot van de economie en de financiële markten ziet, en hoe u zich daarop kunt voorbereiden. Het lot van de globale groei en de relatieve prestaties en omvang van de groeilandenMohamed El-Arian: "Vanuit een langetermijnperspectief zitten we nog maar aan het begin van een meerjarige doorbraak in hun ontwikkelingspatroon. De motor achter die groei is de interne dynamiek, vooruit gestuwd door de ontluiking van een brede middenklasse, de verbetering van het beleid en de vermindering van de kwetsbaarheid voor de vlucht van buitenlands kapitaal. Maar die lange reis is onvermijdelijk hobbelig omdat landen hun successen moeten beheren, terwijl hun instituties nog niet altijd klaar zijn om de snelle verandering de baas te blijven. Op korte termijn schrijven we in het beste geval een scenario waarbij de groeilanden vertragen, maar die inzinking wordt minder erg dan de conjunctuurvertraging die de industrielanden meemaken." Het lot van de dollar, de euro en andere munten El-Arian: "Na een cyclische herstelbeweging verwachten we dat de dollar zijn dalende trend zal voortzetten. De cruciale vraag daarbij is: tegenover welke munten zal de dollar nog meer waarde verliezen? Wij verwachten dat de last van de appreciatie tegenover de dollar zal verschuiven van de zwevende munten (zoals de euro) naar de munten die nu nog via staatsinterventie worden beheerd (zoals de Chinese munt)." Het lot van de kapitaal- en handelsstromenEl-Arian: "Het torenhoge handelstekort van de VS behoort straks tot het verleden. Het Amerikaanse handelstekort zal blijven dalen van zijn buitensporig hoge niveau, en zal hand in hand gaan met dalende exportoverschotten in de groeilanden. Die herschikking van de handelsstromen wordt gedreven door de onderlinge groeiverschillen en transfers van welvaart." Het lot van de olie- en grondstoffenprijzenEl-Arian: "Hoewel de stijging van de grondstoffenprijzen duidelijk overdreven was in de aanloop van hun top in juli, zullen die prijzen hoogstwaarschijnlijk niet terugvallen naar hun veel lagere niveau van twee jaar geleden. Ze zullen ergens binnen die vork schommelen. De reden is dat er een belangrijke stijging is van de vraag in de groeilanden, en die stijging zal op termijn de lagere vraag vanuit de VS en andere industrielanden meer dan goedmaken." Het lot van de inflatieEl-Arian: "De globalisatie blies de voorbije jaren een deflatoire wind die ook in de westerse landen de inflatie onder controle hielp krijgen. Maar die wind gaat stilaan liggen en we verwachten dat de groeilanden meer inflatie dan deflatie zullen exporteren. De reden is dat de druk voor hogere lonen in die landen toeneemt naarmate het arbeidsoverschot stilaan daalt." Het lot van de conjunctuurcycli El-Arian: "De volatiliteit zal toenemen. De conjunctuur en de financiële markten zullen zich de komende jaren wispelturiger gedragen. De relatieve rust van de 'grote matiging' van de voorbije jaren, gekenmerkt door een lage inflatie en een relatief stabiele groei, is voorbij. Het zal immers tijd vragen vooraleer de markten en de beleidsmakers de nieuwe realiteit op het terrein zullen bijbenen. Die al moeilijke aanpassing wordt nu nog moeilijker gemaakt door bijkomende complicaties. Het leeglopen van de kredietbubbel en het herstel van de balansen van de financiële sector, van de consument en de huizenmarkt in de VS werken onvermijdelijk ontwrichtend." Het lot van uw portefeuille El-Arian: "Het belangrijkste is om vooraf klaar en duidelijk te zijn over hoeveel risico een belegger wil nemen, en of die belegger dus bereid is om geïnvesteerd te blijven doorheen de onvermijdelijke, grote marktschommelingen die er zullen zijn. Bovendien moet je proberen een portefeuille samen te stellen die een afspiegeling is van de wereld van morgen, en niet die van gisteren. Tot slot: bouw die portefeuille op met papier dat tegen een stootje kan." (T) "WHEN MARKETS COLLIDE: INVESTMENT STRATEGIES FOR THE AGE OF GLOBAL ECONOMIC CHANGE", MOHAMED EL-ARIAN, MCGRAW-HILL, 304 BLZ.