De overname van het Brits-Belgische SGML Technologies door het Duitse Software AG, begin oktober, onderstreept het belang van XML als nieuwe voertaal voor documentbeheer en documentuitwisseling.
...

De overname van het Brits-Belgische SGML Technologies door het Duitse Software AG, begin oktober, onderstreept het belang van XML als nieuwe voertaal voor documentbeheer en documentuitwisseling. De internettaal html heeft van het World Wide Web een bloeiend menselijk communicatie-instrument gemaakt. Het zit er dik in dat een variant daarvan, de internettaal XML, hetzelfde zal doen voor communicatie tussen machines. GartnerGroup voorspelt dat driekwart van de Fortune 500-bedrijven tegen eind 2000 tenminste een prototype zal hebben van een toepassing waarin XML computertoepassingen helpt integreren. De e-commercewereld ziet in XML een opvolger voor systemen van Electronic Data Interchange (EDI). Waar draait het om? Extensible Markup Language (XML) is door de internet-standaardisatieorganisatie World Wide Web Consortium sinds 1996 ontwikkeld als een manier om gegevens gestructureerd op te slaan. Ook databases, adresboeken of zelfs e-mailsystemen doen dat. Maar XML heeft de pretentie om dat op een universele manier te doen: in een formaat dat leesbaar is voor iedereen en voor elke computer, toepasselijk voor alle onderwerpen, bruikbaar voor alle types gegevens - ook video en geluid - en voor alle talen en karaktersystemen. Een gigantische opdracht, waarvan de eerste versie, XML 1.0, in februari 1998 klaar was. Een stukje XML-code maakt veel duidelijk. Neem deze klantengegevens die in een e-commercesite kunnen worden gebruikt:Net zoals bij de internettaal html (wil u een voorbeeld, open een webbladzijde en klik op Beeld/Bron of View/Page source in uw browser) gaat het om een leesbare tekst, waarin de informatie wordt afgebakend door begin- en eind tags, zoals in "name" en "/name". Aan dergelijk element van informatie kan men een attribuut toekennen door er een naam="waarde" paar aan toe te voegen, zoals in country="BE". De gelijkenis met html is echter bedrieglijk. "Html bepaalt wat elke tag en elk attribuut betekenen, XML gebruikt de tags enkel om gegevens af te bakenen. De interpretatie van de gegevens wordt overgelaten aan de toepassing die ze leest", verduidelijkt de Nederlandse wiskundige Bert Bos, werkzaam voor het World Wide Web Consortium. Elementen in XML zijn dus een syntaxis, maar ze moeten hun betekenis van elders krijgen. Daarvoor zorgt het zogenaamde Resource Description Framework, een kader dat de metadata beschrijft die precies definiëren waarvoor de tags in een gegeven document staan. In de praktijk gaat het om een (gewoonlijk sector-specifiek) " schema", dat een unieke locatie op het Web krijgt. De ontvangende toepassing kan de sleutel van de puzzel op die locatie opvragen. Dit systeem maakt het mogelijk om informatie tussen computertoepassingen onderling uit te wisselen, onder meer in systemen voor elektronische handel, zoals bijvoorbeeld EDI-TIE Belgium (sinds vorige week TIE BeNeLux) uit Mol ze ontwikkelt. Door de metadata weten de applicaties welke informatie ze uitwisselen en daardoor is XML een gedoodverfde kandidaat om de huidige generatie van meer rigide Electronic Data Interchange (EDI)-systemen op te volgen. Het potentieel aan toepassingen is enorm. "Verzekeringen hebben nu massa's documenten op hun intranet staan. In html is dat onmogelijk te beheersen. Met XML kan je daarin gestructureerd zoeken", zegt Thierry Jacobs van Software AG. Tal van uitgevers zien in XML een middel om het cross-media publiceren te vereenvoudigen. Denk aan informatie die tegelijk via krant, internet, kabeltv, cd-rom of een mobiel portaal wordt verspreid. Ook het Gentse Enfocus, dat producten maakt voor het behandelen van documenten in het Portable Document Format (pdf) van Adobe ziet in XML een potentiële concurrent voor pdf. Voor Software AG, met zijn 2200 werknemers en 12,9 miljard frank omzet, is XML een belangrijke pijler van hun strategie om een all-round aanbieder van oplossingen voor elektronische handel te worden. De in 1969 opgerichte firma heeft haar roots in databases voor mainframecomputers. Maar terwijl SAP volop profiteerde van de opkomst van de departementale informatica en het client-server informaticamodel, kon Software AG zich niet doorzetten tegen Oracle. Dat leidde in 1996 tot een crisis, waarbij de stichters het veld ruimden en het roer overlieten aan Erwin Königs en een nieuw managementteam. Software AG heeft nu, bovenop zijn klassieke databaseproducten Adabas en Natural, een heel nieuw en modern software-instrumentarium voor grote bedrijven ontwikkeld: de EntireX middleware voor integratie van transactionele systemen, de Bolero ontwikkelingsomgeving voor internettoepassingen en - begin oktober uitgebracht - Tamino, een databaseserver die gegevens direct in XML opslaat en daarom, volgens Software AG, e-commerce transacties aanzienlijk sneller kan afhandelen. Daarmee heeft Software AG de instrumenten om integrale e-commerce-oplossingen aan te bieden. Het heeft ook de middelen. Het bedrijf trok in april naar de beurs van Frankfurt - de grootste software-introductie uit de Europese geschiedenis - en voert sindsdien een actieve overnamestrategie. Er waren al acquisities in Frankrijk en Ierland. Overnames in Spanje en de Verenigde Staten zitten in de pijplijn. Aangezien XML een publieke standaard is, biedt de technologie op zich weinig toegevoegde waarde. Die zit in de toepassingen. "We kopen functionele kennis op welomschreven domeinen en expertise in de implementatie van de technologie," zegt Thierry Jacobs, die directeur is van de Belgische vestiging sinds haar oprichting in 1985. "Onze klanten willen geen XML-database, maar een oplossing. Daarom moeten we partnerships aangaan met experts in documentbeheer, werkstroom, bouw van componenten, en zo meer."Maar ook na de vriendelijke overname van het XML-consultancyhuis SGML Technologies, blijft Software AG nog een Benelux-partner nodig hebben voor de eigenlijke uitwerking van e-commerce sites. Eén van de mogelijkheden die circuleren is een participatie in The Reference, één van de pioniers van de sitebouw in België. The Reference test al de producten van Software AG en is in elk geval op zoek naar een partner die zijn groei kan ondersteunen, zonder de eigenheid van het bedrijf in gevaar te brengen. "Wij onderzoeken diverse scenario's. Software AG is daar één van", bevestigt gedelegeerd bestuurder Jo Caudron van The Reference. Bruno Leijnse