Net zoals andere Vlaamse steden liet ook Ieper onlangs een woonbehoeftestudie uitvoeren. Dat gebeurde in opdracht van Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns (SP). Een van de belangrijkste conclusies uit dat onderzoek is het onevenwicht tussen de hoge vraag naar nieuwe woningen en de geringe behoefte aan vernieuwbouw.
...

Net zoals andere Vlaamse steden liet ook Ieper onlangs een woonbehoeftestudie uitvoeren. Dat gebeurde in opdracht van Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns (SP). Een van de belangrijkste conclusies uit dat onderzoek is het onevenwicht tussen de hoge vraag naar nieuwe woningen en de geringe behoefte aan vernieuwbouw. "Een trend die zeer uitgesproken is in Ieper," verzekert schepen voor Ruimelijke Ordening en Stedenbouw Yves Leterme (CVP). "Dat komt omdat de renovatiekosten in de oude binnenstad van Ieper - met zijn onaangepaste huizen - zeer hoog liggen. Bovendien dreigt de vraag naar woningen binnen de twee tot vier jaar fors aan te zwellen, wanneer Flanders Language Valley zich in de regio ontwikkelt en bijkomende tewerkstelling creëert." Leterme rekent dat er in die periode tussen de 300 en de 500 huizen zullen moeten bijkomen, twee derde nieuwbouw en een derde gerenoveerde oude woningen. Ongeveer 300 huizen kunnen worden neergeplant tussen Ieper en Vlamertinge aan de westkant van Ieper, voor de andere nieuwbouwprojecten is er ruimte in de deelgemeenten Zillebeke, Elverdinge en Dikkebus. In de Ieperse binnenstad blijven er vooral nog enkele mogelijkheden open voor vernieuwbouw en inbreidingsprojecten in samenwerking met de stedelijke regie voor grond en bouw. "In het verleden hield de regie zich vooral bezig met het indelen van bouwgronden in kavels," zegt Leterme. "Nu zal ze ook de renovatie proberen te bevorderen." Voor bouwpromotoren en investeerders die in huurwoningen willen beleggen, liggen daarom forse premies klaar. Leterme: "We merkten hoe ons vroegere premiestelsel met kleine bijdragen een marginaal effect had. Het nieuwe slankt het aantal premies af, maar kent wel meteen behoorlijke bedragen toe." Investeerders of bewonende eigenaars die al een premie krijgen van de provincie West-Vlaanderen of het Vlaamse gewest, kunnen voor bepaalde verbouwingswerken een extra-premie van de stad Ieper ontvangen. Die kan maximaal één vijfde van de kosten voor uitgevoerde werken dekken.Lang voor de administratie van minister Baldewijns haar goedkeuring gaf - vermoedelijk komt die er over enkele weken - zat het Ieperse stadsbestuur al met verschillende Kortrijkse, Ieperse en Brugse investeerdersgroepen rond de onderhandelingstafel.Valcke Beton van Roger Valcke kan vandaag al genieten van het nieuwe premiestelsel voor de bouw van een zestal appartementen en twintig parkeerplaatsen bij de oude gevangenis. "Het project sluit immers aan bij het stedelijke Mercuriusplan," zegt Leterme. "Dat zal extra parkeergelegenheid creëren in de binnenstad. Ook op dat vlak moeten we voorbereid zijn op nieuwe verkeerseisen door de toenemende industrialisering in de regio."