De premieverhoging die DKV voor zijn hospitalisatieverzekering aankondigt, doet stof opwaaien. Het ontlokte sp.a-politica Karin Jiroflée de reactie dat het systeem van hospitalisatiepolissen overbodig zou moeten zijn.
...

De premieverhoging die DKV voor zijn hospitalisatieverzekering aankondigt, doet stof opwaaien. Het ontlokte sp.a-politica Karin Jiroflée de reactie dat het systeem van hospitalisatiepolissen overbodig zou moeten zijn. Voor wie er nog aan twijfelde: onze ziekteverzekering is een dure meertrapsraket. Nog steeds scoort ze goed in toegankelijkheid en kwaliteit, maar voor iedereen alles terugbetalen lukt niet. Door de toenemende technologisering en de vergrijzing stijgt de kostprijs al jaren zo snel dat supplementen bovenop de terugbetaalde kosten hoog kunnen oplopen. Daarvoor bestaan aanvullende hospitalisatieverzekeringen. Uiteindelijk is het eenvoudig: een grenzeloze dekking van de zorg is niet meer mogelijk in de collectieve ziekteverzekering. Het is maar logisch dat een verzekeraar die voorziet in een product dat extra dekking geeft, ervoor moet zorgen dat hij die dekking ook kan financieren uit de betaalde premies. In die zin is het goed dat DKV de prijs voor zijn verzekering moet verhogen in plaats van het verlies kruiselings te blijven subsidiëren. Vanzelfsprekend zien ziekenhuizen en artsen iemand met een ruimdekkende hospitalisatieverzekering graag komen. Ze kunnen eens goed doorrekenen en de gaten in hun financiering trachten op te vullen. Of die praktijken wenselijk zijn, is niet langer relevant. De hospitalisatieverzekeringen zijn er. Dat niet iedereen daar evenveel voor wil betalen, is begrijpelijk, maar geen reden om ze te verbannen. Uit principe hospitalisatieverzekeringen schrappen, klinkt misschien idealistisch maar verschuift de factuur gewoon naar de collectieve ziekteverzekering, die dan moet opdraaien voor extra kosten waar niet iedereen voor wil betalen. ROELAND BYLHospitalisatieverzekeringen schrappen verschuift de factuur naar de gemeenschap.