Stijn De Smedt, head of employee services van Brussels Airport Company, werd tijdens de gesprekken met zijn mentor Guido Vanherpe vooral getroffen door de manier waarop hij zijn ideeën over duurzaam ondernemerschap in praktijk brengt als managing director van de industriële bakker La Lorraine Bakery Group. De Smedt: "Het gaat om openheid en de blijvende drang om te innoveren. Daarnaast is het belangrijk dat je je als organisatie een hoger doel stelt. Dat zorgt ervoor dat je een organisatie niet alleen op financiële parameters stuurt. Uiteraard moet een bedrijf financieel gezond zijn, maar dat is niet wervend."
...

Stijn De Smedt, head of employee services van Brussels Airport Company, werd tijdens de gesprekken met zijn mentor Guido Vanherpe vooral getroffen door de manier waarop hij zijn ideeën over duurzaam ondernemerschap in praktijk brengt als managing director van de industriële bakker La Lorraine Bakery Group. De Smedt: "Het gaat om openheid en de blijvende drang om te innoveren. Daarnaast is het belangrijk dat je je als organisatie een hoger doel stelt. Dat zorgt ervoor dat je een organisatie niet alleen op financiële parameters stuurt. Uiteraard moet een bedrijf financieel gezond zijn, maar dat is niet wervend." Guido Vanherpe vult aan: "In een klein bedrijf kun je als ondernemer zelf veel impulsen geven. Naarmate je bedrijf groeit -- zoals wij de laatste jaren hebben gedaan -- komt het erop aan een cultuur op te bouwen die het ondernemerschap omarmt en promoot. Je doet dat door meer en meer tijd te besteden aan een visie op lange termijn -- het hogere doel waar Stijn over praat. Wat willen we de komende tien à twintig jaar bereiken? Dat koppel je aan een waardesysteem in je bedrijf, waarbij je nadenkt over de principes, de methodes en de waarden waarmee je je doel wilt bereiken." "Zo maak je een beweging van een sterke directe leiderschapsstijl in een klein bedrijf naar een cultuur die mensen inspireert om mee te bouwen aan dat hogere doel. Hoe doe je dat? Het is de taak van het directiecomité daar veel over te communiceren en een voorbeeldfunctie te vervullen." Het hogere doel van La Lorraine is de bakkerijmarkt te transformeren om de Europese consument meer kwaliteit, versheid en innovatie te bieden voor een redelijke prijs. Hoe definieert een manager als Stijn De Smedt, die niet aan het stuur van zijn onderneming zit, zo'n hoger doel? "Ik heb een rol in het leiderschapsteam van onze organisatie -- de laag van 20 à 25 personen die net onder de directie werkt. Met dat team doen we een oefening om onze bedrijfsstrategie te evalueren voor 2016 tot 2020. Daarbij komt het hogere doel aan bod. Ook in mijn teams bepaal ik een langetermijnstrategie. Het gaat erom goed uit te puren wat onze rol in de organisatie is, en wat de toegevoegde waarde voor onze werknemers en leidinggevenden is." Het is belangrijk je medewerkers boven de horizon te laten kijken, vindt Guido Vanherpe: "Als je mensen naar doelstellingen net onder de horizon laat werken, laat je weinig ruimte over voor dromen, passie en grensoverschrijdend ondernemerschap. Als je erin slaagt dat ze hun blik boven de horizon richten, kijk je een klein beetje in het oneindige. Als je mensen grensoverschrijdend kunt laten werken, kom je dicht bij het ondernemerschap, en dat is de kern om toegevoegde waarde te creëren. Dat geldt ook voor andere beroepen. Iedereen kan voor zichzelf beslissen of hij het strikt noodzakelijke doet of grensoverschrijdend werkt." Stijn De Smedt heeft veel managementboeken verslonden, maar hij vindt zulke boeken na tien jaar vaak achterhaald. Spreekwoorden zijn vaak interessanter. "Spreekwoorden bevatten enorme doorleefde waarheden die universeel zijn en vaak de tand des tijds doorstaan. Daarnaast word ik geïnspireerd door mensen als Jef Staes en Ricardo Semler." Guido Vanherpe heeft zich een helder beeld gevormd van leiderschap. "Er zijn drie belangrijke kenmerken. Het eerste is een visie geven aan je mensen. Je geeft hen een kader waarin ze gericht kunnen dromen van waar ze naartoe gaan. Pas dan komt het tweede kenmerk: dicht bij je mensen staan door naar hen te luisteren. De derde karakteristiek is authenticiteit: jezelf gedragen volgens wat je zegt." Young Leaders/Inspiring Mentors is een traject van de leiderschapsorganisatie Lead-In, dat een ervaren leider koppelt aan een jonge wolf. Elke week verklapt een van de 15 duo's wat ze hebben geleerd. Geïnteresseerd? Schrijf u dan in voor de volgende cyclus via info@lead-in.eu. Benny Debruyne, fotografie Debby Termonia