De grote werkzaamheden die de vastgoedmarkt in Oost-ende een nieuw elan moeten geven, komen stilaan in de finale fase. Dat is duidelijk te merken als je door de straten van het centrum flaneert. Boven elk woonblok rijzen bouwkranen op. Het aantal projecten op het beperkte gebied is indrukwekkend. De geluids- en visuele hinder zal wel aan het moreel van de inwoners geknaagd hebben, maar de vakantiegangers zullen allicht blij zijn de Koningin der Badsteden na haar facelift aan te treffen.
...

De grote werkzaamheden die de vastgoedmarkt in Oost-ende een nieuw elan moeten geven, komen stilaan in de finale fase. Dat is duidelijk te merken als je door de straten van het centrum flaneert. Boven elk woonblok rijzen bouwkranen op. Het aantal projecten op het beperkte gebied is indrukwekkend. De geluids- en visuele hinder zal wel aan het moreel van de inwoners geknaagd hebben, maar de vakantiegangers zullen allicht blij zijn de Koningin der Badsteden na haar facelift aan te treffen. "Men mag gerust wat meer optimisme tonen: de vastgoedmarkt in Oostende doet het goed en daar zijn de recente infrastructuurwerken niet vreemd aan", zegt Veronique Misseghers, de verantwoordelijke van het vastgoedagentschap Lecomte. "We merken dat de prijzen stabiliseren en dat ook de vraagprijzen realistischer geworden zijn. Het loont de moeite om nu te kopen: de markt heeft zijn evenwicht gevonden." De evolutie van de prijzen die de federale overheidsdienst Economie opgetekend heeft, bevestigt dat, ook al geven die cijfers niet altijd de verscheidenheid van de lokale markt weer. De studio's in de eerste lijn gaan uiteraard niet tegen dezelfde prijs van de hand als de flats in het stadscentrum. De stijging van de referentieprijs van appartementen ondersteunt de optimistische analyse van Misseghers. Die prijs is in 2011 met 7 procent gestegen tot 240.000 euro. Over vijf jaar zien we zelfs een stijging met 20 procent. In Oostende wordt de nieuwbouwmarkt zo goed als volledig beheerst door drie familiebedrijven die zowel de ontwikkeling, de bouw als de verkoop voor hun rekening nemen. Het eerste, Vastgoed Degroote, commercialiseert momenteel een vijftiental gebouwen. Architecturaal hebben die projecten niets uitzonderlijks te bieden, al verdient de integratie-inspanning van de Residentie North Beach een eervolle vermelding. De werf is intussen opgestart en dat geldt ook voor de commercialisering. Het tweede bedrijf, de Groep Versluys, heeft acht projecten die nog lopen of pas afgewerkt zijn. De verkoop van het gebouw Royal Phare, dat uitziet over de zee en vlak naast de kantoren van de onderneming ligt, is zogoed als rond (76 %). Er blijft onder meer nog een duplexwoning over voor de luttele prijs van 2,6 miljoen euro. Het derde bedrijf, de Groep Sleuyter, was het enige dat het nuttig vond om ons te ontmoeten. We hadden naast een gesprek met mede-eigenaar en commercieel directeur Steven Sleuyter ook graag een bezoek ingebouwd aan het terrein van het toekomstige Media Center. Helaas liep het na de ondertekening van het partnershipakkoord met Dexia Real Estate in juni van vorig jaar niet zo vlot met de bouwvergunningen. Zodra die adminis-tratieve toelatingen afgeleverd zijn, zal Oostende er weer prat op kunnen gaan dat het aandacht heeft voor architecturale kwaliteit: de ontwerpers van het winnende project zijn de architectenbureaus A1 Planning en Robbrecht & Daem. De belangrijkste activiteit van de Groep Sleuyter blijft de ontwikkeling van flatgebouwen, die voor zowat 70 procent verkocht worden aan Belgen die er hun vaste woonst van maken. "Een doorgedreven studie van de locaties is onontbeerlijk voor de slaagkansen van onze toekomstige ontwikkelingen", stelt Steven Sleuyter. "Fraaie projecten die goed gelegen zijn, gaan meteen de deur uit." De Residentie Regatta 1, op 40 meter van de jachthaven en het 'Klein Strand', is een concreet voorbeeld van een stadsproject dat op intelligente wijze ingepast wordt in het stedelijke weefsel. Bij het buitenrijden van Oostende, net voor we uitkomen op de duinen van Bredene, verrijst aan de Oosteroever Milho (Militair Hospitaal Oostende), een wijk waarvan de zware renovatie getuigt van een al even grote dynamiek als in het centrum zelf. De allerlaatste fase van het project is begonnen en 80 procent van de loten is al verkocht. De kijklofts krijgen nog altijd geregeld bezoekers over de vloer. Achter het succes van het project gaan eens te meer befaamde architecten schuil, met name Stéphane Beel en Lieven Achtergael. Een verscheidenheid aan woningen kenmerkt het terrein. Het jongste, emblematische gebouw, de Spinnakertoren, omvat 49 eenheden gespreid over negen verdiepingen. Dit voorbeeld van reconversie van het historisch patrimonium werd al meer dan tien jaar geleden opgestart en kan een inspiratiebron zijn voor heel wat andere steden, niet alleen aan de kust. JO JACOBY"Het loont de moeite om nu te kopen: de markt heeft zijn evenwicht gevonden" Veronique Misseghers