Terwijl hij 's morgens vroeg met de wagen naar Amsterdam rijdt, heeft Patrick Beselaere tijd om met de pers te spreken. Op andere momenten inbreken in zijn agenda is moeilijk geworden. Beselaere staat aan het hoofd van ING Lease België en heeft er sinds een paar weken als Global Head of Lease van ING een titel en vooral verantwoordelijkheden bij: de leasestrategie bepalen en de productaanpak coördineren in samenspraak met de lokale landenorganisaties van ING Bank.
...

Terwijl hij 's morgens vroeg met de wagen naar Amsterdam rijdt, heeft Patrick Beselaere tijd om met de pers te spreken. Op andere momenten inbreken in zijn agenda is moeilijk geworden. Beselaere staat aan het hoofd van ING Lease België en heeft er sinds een paar weken als Global Head of Lease van ING een titel en vooral verantwoordelijkheden bij: de leasestrategie bepalen en de productaanpak coördineren in samenspraak met de lokale landenorganisaties van ING Bank. "Twee dagen in de week ben ik in Amsterdam, één dag houd ik me nog met België bezig en de twee resterende dagen ben ik in the field", vertelt de West-Vlaming. "De bedoeling is dat ik het kader definieer waarbinnen de leaseproducten van ING ontwikkeld en aangeboden worden. We vertrekken van een centrale aanpak die land per land gekoppeld wordt aan de lokale distributiecapaciteit en de marktpositie van de bank." Het leasebedrijf en de bank goed laten samenwerken en op die manier een win-winsituatie creëren, dat is het achterliggende idee. "Wellicht hebben ze daarom aan mij gedacht voor deze functie", zegt Beselaere. "In België zijn we erin geslaagd een succesvol samenwerkingsmodel op te zetten." Tot voor een paar jaar was ING Lease Holding als aparte juridische entiteit met een eigen structuur een beetje de vreemde eend in de bijt binnen de ING-groep, waar de bankproducten net heel centraal worden aangestuurd. Daarom koos ING voor een andere aanpak die in België al bestond. Sinds medio 2011 is ING Lease in ons land opnieuw een volle dochter van ING België en wordt de leasingactiviteit hiërarchisch aangestuurd door de bank. Een nauwere samenwerking met de bank heeft zo zijn voordelen, verklaart Beselaere. "Leasing is een vrij courante financieringsvorm geworden. Het aanbod is bekender en gestandaardiseerd. Daardoor zijn we geëvolueerd naar een model waarbij de bank de opportuniteiten detecteert en standaardtransacties aanbiedt. Voor complexere optimalisatieprojecten, waarbij maat- en montagewerk vereist is, wordt de leasingmaatschappij ingeschakeld." Naar schatting een kwart van de ondernemingen in België doet op de een of andere manier aan leasing. Het bekendst is de leasing van bedrijfswagens, maar eigenlijk doen bedrijven vooral een beroep op een leasemaatschappij voor de financiering van de aankoop van machines, gebouwen, heftrucks, enzovoort. De bank wordt dan eigenaar van de activa en verhuurt ze tegen een vergoeding aan de onderneming, die aan het einde van het leasecontract een aankoopoptie heeft. Leasing heeft de voorbije jaren een hoge vlucht genomen. In 2011 werden voor 5 miljard euro nieuwe bedrijfsinvesteringen in België via leasing gefinancierd. Vooral in de eerste jaarhelft was er veel vraag. "We zagen de klassieke investeringen in industriële capaciteitsuitbreiding fors toenemen", zegt Beselaere, tevens voorzitter van de Belgische Leasingvereniging (BVL). "De markt stevende af op een groei van 15 tot 20 procent, maar na de zomervakantie was het een stuk minder. Ondernemers werden behoedzamer." Voor 2012 is hij voorzichtig optimistisch. "De economische vooruitzichten zijn niet schitterend. Ondernemers zijn nog altijd heel voorzichtig, maar er zijn toch ook hoopgevende signalen. De indicatoren van het ondernemersvertrouwen tonen een verbetering en er is enige investeringsactiviteit. Ik denk dat het allemaal niet zo dramatisch zal zijn als we aanvankelijk dachten." Leasing is ook geëvolueerd. Het is meer dan een alternatieve financieringsvorm geworden. Leasing speelt een rol in fiscale optimalisatie, leent zich uitermate goed voor investeringen in het buitenland en heeft zijn actieterrein uitgebreid naar minder klassieke domeinen zoals acquisitiefinanciering. "Als je een bedrijf met goede activa overneemt, kan het interessanter zijn de overname te financieren via sale-and-lease-back", geeft Beselaere aan. Een nauwe samenwerking met de bank ligt mee aan de basis van de groei van leasing, vindt Beselaere. "De distributiecapaciteit van een bank is niet te onderschatten. Bij ING zijn 500 commerciële medewerkers in de weer om opportuniteiten op te pikken. Bovendien kent de bankier vaak al jaren het bedrijf waarmee hij zaken doet en de capaciteiten van het management. Hij is het best geplaatst om het kredietrisico in te schatten." Ook op het niveau van de financiering is de samenwerking heilzaam in de twee richtingen. "De leasemaatschappij kan gemakkelijk aan centen geraken, ze wordt de facto gefinancierd door de bank. De banken, die in deze tijden vooral balansmatig gerund worden, weten dat ze via hun leasebedrijf altijd activa in handen hebben." Precies die funding door de moedermaatschappij/bank zorgde de voorbije weken even voor onrust. De regering-Di Rupo besliste de fiscale behandeling van rentekosten te verstrengen. Bedrijven met een te lage solvabiliteit mogen de rentekosten op een lening voortaan niet meer volledig van de winst aftrekken. Voor debeperkt gekapitaliseerde leasemaatschappijen zou dat een ramp betekenen. In laatste instantie werd echter een uitzonderingsregime voor financiële lease en factoring goedgekeurd. "Terecht", oordeelt Beselaere. "Je hebt hier te maken met bedrijven die structureel door hun moedermaatschappij gefinancierd worden en beantwoorden aan de opgelegde solvabiliteitsratio's. Ook in andere landen wordt een uitzondering toegestaan." Ook andere regeringsmaatregelen kunnen de leasebedrijven treffen. Zo zal de nieuwe fiscaliteit op bedrijfswagens wellicht leiden tot een vermindering van het wagenpark. Of de sector uit het vizier van de strijd tegen fiscale optimalisatie blijft, is nog niet duidelijk, maar Beselaere denkt van wel. "De structuren die wij opzetten zijn altijd het gevolg van een reële financiële behoefte van de klant. Er is een economische onderbouw, je kan niet spreken van oneigenlijk gebruik." Druk op de markt verwacht Beselaere vooral van de leasebedrijven die tot een industriële groep behoren: "Een belangrijke driver op de leasemarkt is de voeling die je hebt met de onderliggende activa. Daarom is een bedrijf als Econocom succesvol in de IT-markt. Dat is echter geen bankier, maar werkt voor de financiering samen met ons. Anders is het met bepaalde grote bedrijven zoals Volkswagen, Mercedes en IBM, die een eigen, interne financiering hebben. Soms zijn zij partners, maar soms ook concurrenten." Beselaere verwijst naar de samenwerking die ING Lease had met autoverdeler D'Ieteren. "Die samenwerking zal onder druk komen door de joint venture die Volkswagen heeft afgesloten met D'Ieteren. Zij willen zelf financiële producten ontwikkelen die het VW-merk in België kunnen ondersteunen." Ook de Basel III-normen zullen een invloed hebben op de leasesector. "Hogere liquiditeits- en solvabiliteitsratio's zullen ongetwijfeld wegen op de langetermijnkredietverlening door de banken. Een verstrakking of een kostprijsverhoging behoort tot de verwachtingen." Banken kijken echter evenzeer naar de schaalgrootte en de marktpositie van een bepaald product en de strategie die in een land gevolgd wordt. Als gevolg van zo'n oefening verkocht ING vorig jaar in België zijn operationele autolease-activiteit ING Car Lease aan BMW. "Het bedrijf kon schitterende cijfers voorleggen, maar was te klein om succesvol te blijven. De keuze was: overnames doen om snel te groeien of verkopen. Omdat acquisities voor financiële groepen momenteel niet voor de hand liggen, is het de tweede optie geworden." PATRICK CLAERHOUT