U gaat uw werkgever vertellen dat u besloten hebt op te stappen? Als u niet voor nare verrassingen wilt komen te staan, dan houdt u zich beter aan enkele regels. Uitleggen waarom u vertrekt, hoeft niet echt. Maar u moet uw ontslag wel schriftelijk aankondigen. En een ontslagbrief is slechts geldig als hij de datum en de duur van de opzeggingsperiode vermeldt en uw handtekening draagt.
...

U gaat uw werkgever vertellen dat u besloten hebt op te stappen? Als u niet voor nare verrassingen wilt komen te staan, dan houdt u zich beter aan enkele regels. Uitleggen waarom u vertrekt, hoeft niet echt. Maar u moet uw ontslag wel schriftelijk aankondigen. En een ontslagbrief is slechts geldig als hij de datum en de duur van de opzeggingsperiode vermeldt en uw handtekening draagt. Het is ook belangrijk om de brief in de juiste taal op te stellen. "Als de werkgever in eentalig Nederlandstalig gebied gevestigd is, moet de brief worden opgesteld in het Nederlands. In eentalig Franstalig gebied moet u in het Frans schrijven", zegt Bruno-Henri Vincent, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. In Brussel mag u de taal vrij kiezen. "Brussel is een multiculturele zone en dus is de keuze vrij. U hoeft de ontslagbrief zelfs niet op te stellen in het Frans of het Nederlands: het mag ook in het Engels, Arabisch, Spaans..." U kunt uw ontslagbrief aangetekend verzenden of hem laten bezorgen door een deurwaarder. De opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u uw ontslag hebt gegeven. "Maar let op: bij een aangetekende brief gaat men ervan uit dat die wordt gelezen op de derde werkdag volgend op de verzendingsdatum", verduidelijkt Vincent. U kunt uw ontslagbrief ook gewoon persoonlijk overhandigen aan uw werkgever, in twee exemplaren. "Op voorwaarde dat de werkgever het dubbel ondertekent voor ontvangst. Weigert hij, dan moet u alsnog naar de post. En als er dan nog minder dan drie werkdagen resten vóór het einde van de maand, schuift het begin van de opzeggingstermijn automatisch een maand op." Dé klassieke fout is niet vermelden hoelang de opzeggingstermijn gaat duren. De meeste werknemers die hun ontslag indienen, schrijven een brief in de volgende trant: "Mijnheer de directeur, met dit schrijven deel ik u mee dat ik besloten heb om ontslag te nemen. Ik hoop dat wij het snel eens kunnen raken over de duur van de opzeggingstermijn." Dat is nou net hoe het niet moet, zegt Vincent. Zo'n brief wordt als nietig beschouwd. Erger nog, hij verbreekt de arbeidsovereenkomst zonder opzeggingstermijn. "Als je de duur van de opzeggingstermijn niet uitdrukkelijk vermeldt, kan de werkgever een vergoeding eisen omdat je de arbeidsovereenkomst hebt verbroken." Maar hoe bepaalt u hoelang uw opzeggingstermijn duurt? "Daar wringt het schoentje", erkent Vincent. "De wet zegt niet welke opzeggingstermijn geldt als je meer dan 31.467 euro bruto per jaar verdient. Onder die drempel zijn de zaken duidelijk: de wet legt een opzeggingstermijn op van zes weken als een bediende minder dan vijf jaar anciënniteit heeft en van drie maanden bij meer dan vijf jaar anciënniteit. Maar boven dat bedrag legt de wet alleen de maximumduur vast. Als uw jaarsalaris ergens tussen 31.467 en 62.934 euro bruto ligt, mag uw opzeggingstermijn niet langer dan 4,5 maanden duren. Verdient u meer dan 62.934 euro per jaar, dan duurt de opzeggingstermijn maximaal zes maanden. Maar in de wet staat geen minimumduur ingeschreven. "Daarom weten de mensen niet waar ze aan toe zijn. En de meeste fouten vloeien daaruit voort", weet Vincent. In dat geval moet u dus een akkoord zien te bereiken met uw werkgever. Maar wat moet u dan vermelden in uw ontslagbrief? "Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, schrijft in zijn brief de maximale opzeggingstermijn in", adviseert de advocaat. "Dat is lang, maar wie achteraf geen problemen wil hebben, vermeldt in zijn ontslagbrief het best een opzeggingstermijn van 4,5 of zes maanden." Nadien onderhandelen met de werkgever en een kortere termijn afspreken kan dan nog altijd. "Vaak ziet de werkgever het zelf niet zitten dat de werknemer een lange opzeggingstermijn presteert. Een werknemer die ontslag heeft genomen, zendt geen positieve signalen uit naar de rest van het team. Het is dus zeker mogelijk om te onderhandelen over de duur. Misschien wordt u zelfs uitbetaald zonder dat u moet komen werken." Als u al een nieuwe baan hebt, mag u zich dus niet laten vastpinnen op een datum om daar aan de slag te gaan. De nieuwe werkgever moet begrijpen dat u eerst moet onderhandelen over de opzeggingstermijn. LARA VAN DIEVOET