Bronicro is één van de laatste overgebleven ambachtelijke galvanobedrijven in België.
...

Bronicro is één van de laatste overgebleven ambachtelijke galvanobedrijven in België.Verstopt in een onooglijk straatje in Borgerhout ligt Bronicro. Het is één van de laatste overgebleven ambachtelijke galvanobedrijven. In het atelier, achter de onder de snuisterijen bedolven winkelruimte, worden de meest diverse edelmetalen voor zeer uiteenlopende toepassingen verwerkt en bewerkt. De restauratie van metalen elementen van gebouwen en kunstwerken maakt zo'n 80 % van de opdrachten uit. De resterende 20 % gaat naar gespecialiseerde industriële operaties. Bronicro werkt onder andere voor de elektronicasector (het verzilvert bijvoorbeeld componenten voor Barco in Kuurne), de lucht- en ruimtevaart (vergulden of verzilveren van metalen dichtingsringen voor Suron Seals), de scheepvaart, kerncentrales en de wapenindustrie (onder andere Browning in Herstal). Bronicro werd in '52 opgericht en was toen één van de vele galvanobedrijven. "Wij doen zowel aan verkoperen, vergulden, verzilveren en vernikkelen. Veel van de vroegere galvano-ateliers zijn verdwenen omdat ze de nodige investeringen niet aankonden. Andere investeerden fors, maar dan in één toepassing en groeiden uit tot grote bedrijven die op seriewerk zijn gericht," zegt Freddy De Coster, die de derde generatie vertegenwoordigt. "Nu is Bronicro het enige bedrijfje in de Benelux dat dit gamma aanbiedt." De bvba biedt werk aan zes mensen, waaronder zaakvoerder Freddy De Coster. Alle personeelsleden kregen een vijf jaar durende opleiding binnen de bedrijfsmuren. "Ik ken maar één school die zo'n opleiding aanbiedt, en die ligt in Berlijn," aldus De Coster. "Als men hier voor scheikundig ingenieur studeert, krijgt men wel de theorie, maar niet de praktijk, en in een kunstrichting krijgt men wel een deel van de praktijk het restaureren maar niet de nodige theorie."Veel concurrenten heeft Bronicro niet. In België zijn er slechts een vijftiental ondernemingen in dezelfde sector actief, maar meestal leggen die zich alleen toe op één soort metaalveredeling. Aan rechtstreekse export doet Bronicro nauwelijks. Amper 1 % van de dienstverlenende activiteit wordt rechtstreeks voor buitenlandse opdrachtgevers uitgevoerd. Maar in onderaanneming wordt er voor zo'n kleine 60 % voor het buitenland gewerkt. "In onderaanneming hebben we voor zowat elk gekroond hoofd in de wereld gewerkt," zegt Freddy De Coster trots.In het boekjaar '95 werd een omzet van ongeveer 14 miljoen frank gerealiseerd. "In juli hadden we al twee derden van het omzetcijfer van verleden jaar bereikt," aldus Freddy De Coster, die intussen druk bezig is om zijn 13-jarige dochter in de geheimen van het vak in te wijden.FREDDY DE COSTER (BRONICRO) Alle personeelsleden krijgen een vijf jaar durende opleiding binnen de bedrijfsmuren.