Onuitputtelijke reserve

Waterstofatomen mogen dan al overvloedig voorkomen, ze zijn in de natuur zelden in geïsoleerde vorm te vinden. Zo is water (H2O) opgebouwd uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Door elektrische stroom door ontzilt en gedemineraliseerd zeewater te sturen, worden de zuurstof- en de waterstofatomen gescheiden. De zuurstof wordt de lucht ingestuurd, de waterstof wordt opgeslagen en stuwt de boot voort.
...

Waterstofatomen mogen dan al overvloedig voorkomen, ze zijn in de natuur zelden in geïsoleerde vorm te vinden. Zo is water (H2O) opgebouwd uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Door elektrische stroom door ontzilt en gedemineraliseerd zeewater te sturen, worden de zuurstof- en de waterstofatomen gescheiden. De zuurstof wordt de lucht ingestuurd, de waterstof wordt opgeslagen en stuwt de boot voort. Energy Observer is een energie-autonoom schip dat noch broeikasgassen noch fijnstof uitstoot. Het is een slim netwerk dat meerdere energiebronnen en opslagoplossingen combineert. Twee windmolens en 120 m2 zonnepanelen produceren stroom, die naar de motoren gaat. Het overschot wordt opgeslagen in een accu of omgezet in waterstof via de elektrolyse van water. "We hebben ook een omkeerbaar systeem, waarmee we de motoren kunnen omvormen tot hydrogeneratoren", legt kapitein Victorien Erussard uit. Het gaat om waterturbines die werken zoals de windmolens op het vasteland, met dat verschil dat ze niet de wind maar de zeestroming gebruiken om energie op te wekken. Met een slimme vlieger kan de boot worden voortgetrokken. "Op het schip afgestemde software zal onze vaarroute uitstippelen", zegt Erussard. Die zal rekening houden met parameters zoals de windsnelheid, het aantal uren zonneschijn, de stromingen, het peil van de accu's en het peil van de waterstofreservoirs. Dat moet ervoor zorgen dat het schip zo min mogelijk verbruikt. 'Schone' schepen bestaan al langer. Denk maar aan de PlanetSolar. In 2012 slaagde dat schip erin louter op zonne-energie de wereld rond te varen. Om zo veel mogelijk zonne-energie te benutten, liep de vaarroute van het fotovoltaïsche schip voor een groot deel langs de evenaar. Victorien Erussard wil zijn drijvende smart grid in meerdere regio's testen. De Energy Observer werd in april van dit jaar te water gelaten en vaart momenteel op de Middellandse Zee. In 2018 zal het schip diverse havens in het Middellandse Zeegebied aandoen en het jaar daarop zal het in Noord-Europa rondvaren. Nadien steekt het schip de Atlantische Oceaan over. Zullen de vrachtschepen, de cruiseschepen en de boten van morgen op waterstof varen? Voor lichtgewichtschepen die met een lage snelheid varen, zoals de Energy Observer, lijkt dat haalbaar. "Voor boten met een grotere tonnage die zeer snel moeten varen, is dat een pak moeilijker", zegt Victorien Erussard. Je eigen energie produceren en gebruiken mag volgens hem geen doel op zich zijn. "Veel schepen zullen aan wal waterstof inslaan, net zoals een wagen", voegt de kapitein eraan toe. De Energy Observer weet hoe het zijn verhaal bij het grote publiek moet brengen. U kunt de avonturen van Victorien Erussard en Jérôme Delafosse volgen via www.energy-observer.org of via Twitter en Facebook. Aan wal maakt een rondreizend dorp, dat de boot van aanlegplaats naar aanlegplaats volgt, het publiek warm voor de energietransitie. Met Canal+ tekende het team onlangs een contract voor een reeks van acht documentaires met als titel L'Odyssée pour le futur. BASTIEN PECHON