Wie hem kent, omschrijft Frans van Daele weleens als "een echte Florentijnse diplomaat". Zijn memoires lijken dat te bevestigen. Ze vormen een overzicht van het boeiende traject dat de beroepsdiplomaat afgelegd heeft, van beginnend stagiair tot kabinetschef van de koning, het sluitstuk van zijn loopbaan.
...