Bedrijven, vakbonden, belangengroepen, ngo's, professionele lobbyisten: allemaal doen ze hun best om hun stempel op de Belgische politiek te drukken. Op welke manier doen ze dat, en met welke middelen? Hoever gaan ze? Hoe veroveren ze de Wetstraat en winnen ze politici voor zich? Die vragen krijgen zelden een antwoord. Het clichébeeld over lobbywerk is er dan ook een van schimmige figuren die ver van het daglicht politici naar hun hand zetten. Maar verloopt het ook echt zo?
...