Na een onderbreking van twee maanden is de Belgica opnieuw vertrokken richting Boven-Samber. Zijn opdracht bestaat erin de rivier tot aan de Franse grens uit te baggeren en ze opnieuw op een diepte te brengen die aanvaardbaar is voor de binnenscheepvaart. Het is een traject dat de baggeraars van het Naamse Dragages Kalis goed kennen. Het is namelijk al het negende jaar op rij dat ze het Waalse gedeelte van de rivier opnieuw zijn normale bedding geven.
...

Na een onderbreking van twee maanden is de Belgica opnieuw vertrokken richting Boven-Samber. Zijn opdracht bestaat erin de rivier tot aan de Franse grens uit te baggeren en ze opnieuw op een diepte te brengen die aanvaardbaar is voor de binnenscheepvaart. Het is een traject dat de baggeraars van het Naamse Dragages Kalis goed kennen. Het is namelijk al het negende jaar op rij dat ze het Waalse gedeelte van de rivier opnieuw zijn normale bedding geven. Kalis is al meer dan tachtig jaar actief langs de oevers van onze rivieren. Jean Kalis kent de geschiedenis van het bedrijf als geen ander. Vooral de periode dat hij de toekomst van de familieonderneming veilig stelde tussen 1963 en 1989, het ogenblik waarop de aandelen van het bedrijf aan verschillende partners werden verkocht. Duchêne uit Namen is vandaag de hoofdaandeelhouder, maar Jean Kalis is nog altijd bestuurder. "Mijn grootvader is uit Nederland overgewaaid naar Brussel," legt hij uit. "Hij werkte vooral aan de oevers. Het is mijn vader die in 1915 is begonnen met baggerwerkzaamheden. Dat was nog volop in het stoomtijdperk." Sinds die glorieperiode heeft Kalis zijn materieel altijd ten dienste gesteld van grote infrastructuurwerken op binnenlandse rivieren. "Het is onze bedoeling om meer en meer naar het buitenland te trekken," luidt de commentaar van directeur-generaal Pierre Charlier. "Naar Frankrijk, waar we al heel wat gelegenheidswerkjes uitvoeren, maar ook naar Nederland en Duitsland, waar de concurrentie nog scherper is." Om in dat opzet te slagen, wordt de kmo, die over een zestigtal drijvende toestellen beschikt, uitgerust met spitsmateriaal. Over een maand loopt de Bayard, een nieuwe baggermachine, met een capaciteit van 2000 m3 per dag, van stapel op een Nederlandse scheepswerf. Een investering van 80 miljoen frank. "Met dat toestel kunnen we in die landen meedingen naar aanbestedingen - die steeds op Europees vlak gebeuren," gaat Charlier verder. Geen schrik om Klein Duimpje te spelen? "Al die landen beschikken over grote baggermaatschappijen," aldus de directeur-generaal. "Maar hun vloot is meer gericht op werken op zee of in havens. Wij daarentegen zijn echt gespecialiseerd in rivieren en kanalen." Op dit ogenblik verschaft Dragages Kalis werk aan 23 mensen en realiseert een omzet van ongeveer 200 miljoen frank, waarvan amper de helft afkomstig is van baggeractiviteiten. "In de Maas, waar we verdiepingsbaggerwerken uitvoeren, commercialiseren we ook het grind dat we uit de rivier ophalen," aldus Charlier. "Per jaar kunnen we op die manier een half miljoen ton aggregaat leveren aan de betoncentrales."