Ik wil een eigen bedrijf starten in de sector van de dienstencheques. In mijn streek is er immers veel vraag naar mensen die allerhande klusjes verrichten. Waar moet ik op letten als ik in deze sector een bedrijf opricht?

In België werd door een wet uit 2001 een systeem van dienstencheques in het leven geroepen, met de bedoeling buurtdiensten en -banen te bevorderen. De overheid wilde op die manier banen creëren en zwartwerk bestrijden. Met dienstencheques kunnen particulieren een erkende onderneming betalen voor allerhande hulp van huishoudelijke aard. Bij het systeem zijn vijf partijen betrokken: de gebruiker, de werknemer, de erkende onderneming, het bedrijf dat de dienstencheques uitgeeft en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Die laatste moet ero...

In België werd door een wet uit 2001 een systeem van dienstencheques in het leven geroepen, met de bedoeling buurtdiensten en -banen te bevorderen. De overheid wilde op die manier banen creëren en zwartwerk bestrijden. Met dienstencheques kunnen particulieren een erkende onderneming betalen voor allerhande hulp van huishoudelijke aard. Bij het systeem zijn vijf partijen betrokken: de gebruiker, de werknemer, de erkende onderneming, het bedrijf dat de dienstencheques uitgeeft en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Die laatste moet erop toezien dat de reglementering wordt nageleefd. Het succes van het systeem ging in stijgende lijn. In mei 2013 waren er al 2617 erkende ondernemingen actief voor ruim 912.000 gebruikers en ruim 120.000.000 dienstencheques per jaar. Omdat het systeem zo succesvol was en het de overheid elk jaar ruim anderhalf miljard euro kostte, moesten de voorwaarden wel strenger worden. Sinds 1 januari 2013 moet een onderneming die een erkenning wil als dienstenchequebedrijf een borgsom van 25.000 euro betalen aan de RVA. Die borgsom zal worden gebruikt indien de onderneming haar sociale of fiscale schulden niet meer kan betalen. De onderneming moet ook een businessplan indienen dat door een erkende boekhouder(-fiscalist) is goedgekeurd. Ze moet voor de dienstenchequeactiviteiten een aparte boekhouding voeren, de bedrijfsleider moet een opleiding volgen, enzovoort. Als de onderneming zich niet houdt aan de reglementering, zal de RVA een van de volgende maatregelen nemen, afhankelijk van de ernst van de inbreuk: per dienstencheque 5 euro of zelfs het totaalbedrag inhouden of de uitbetaalde bedragen terugvorderen. Schilderwerken is een voorbeeld van een niet-toegelaten activiteit. Bij inbreuken die ernstige vraagtekens plaatsen bij de goede trouw van de onderneming kan de minister van Werk ook de erkenning van de onderneming intrekken. Deze sector blijkt gevoelig voor faillissementen: in 2012 gingen 64 dienstenchequebedrijven failliet. Een faillissement kan diverse redenen hebben: wanbeheer, onervarenheid of fraude. Een voorbeeld van fraude is een onderneming die wel de subsidies van de federale overheid opstrijkt, maar haar schulden niet betaalt. Het strafwetboek legt strafsancties op voor ondernemingen, werknemers en gebruikers die zich niet aan de regels houden. De sector van de dienstencheques is dus zeker leefbaar en winstgevend op voorwaarde dat u de reglementering strikt naleeft. Het systeem van de dienstencheques is geen kip met gouden eieren: als u er met die idee aan begint, komt u bedrogen uit.Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.JURIDISCH Céline Hallut, advocate aan de balie van Luik