2006 zal nog decennialang in het geheugen gegrift blijven als het jaar van de wedergeboorte van de Amerikaanse Golfkust. Het wordt het jaar waarin de Amerikaanse bevolking en onze vrienden overal ter wereld op een nooit eerder vertoonde wijze samenkomen in een reactie op een onuitgegeven tragedie. Het zal herinnerd worden als een jaar van triomfen en als een keerpunt: het jaar dat de Amerikaanse Golfkust herboren en weer opgebouwd werd.
...

2006 zal nog decennialang in het geheugen gegrift blijven als het jaar van de wedergeboorte van de Amerikaanse Golfkust. Het wordt het jaar waarin de Amerikaanse bevolking en onze vrienden overal ter wereld op een nooit eerder vertoonde wijze samenkomen in een reactie op een onuitgegeven tragedie. Het zal herinnerd worden als een jaar van triomfen en als een keerpunt: het jaar dat de Amerikaanse Golfkust herboren en weer opgebouwd werd. De orkanen Katrina en Rita en de dijkbreuken die ze veroorzaakten, vernietigden onze steden en wijken, overspoelden onze huizen en bedrijven, spoelden onze kerken weg en maakten een puinhoop van de regionale economie. Maar de bijzondere spirit van de mensen haalde het uiteindelijk - een spirit geboren uit het land zelf, een geest vol sterkte, muziek, mysterie en magie. De unieke geest van de Golfkust, en van New Orleans in het bijzonder, heeft ons over decennia - nee eeuwen - van tegenspoed heen geholpen om van onze thuis de speciale plaats te maken die het nu is. Die kracht zal van 2006 ook het jaar maken waarin de mensen van de Golfkust aan de grote taak van de wederopbouw begonnen. New Orleans en de Golfkust hebben Amerika mee gemaakt tot wat het vandaag is. Zonder onze havens kan Amerika niet gedijen. Zonder onze visserij zouden onze tafels minder overvloed kennen. Zonder de olie en het gas uit onze moerassen en wateren zou Amerika nooit de kracht hebben gehad om doorheen zijn industrieel tijdperk tot in de moderne tijd te geraken. Amerika zal New Orleans en de Golfkust helpen bij de wederopbouw, niet alleen omdat het zo hoort, maar ook omdat dat het verstandigste is wat het kan doen. De Golfkust is Amerika's enige energiekust, het is ook een centrum voor handel en zaken. Dat is er allemaal gekomen met een bedoeling: driehonderd jaar geleden hebben onze voorvaders zich hier gevestigd om de Mississippi te bedwingen en kanalen te graven, zodat dit land zijn overvloed naar de wereld kon uitvoeren en er beter van kon worden. 2006 zal worden herinnerd als het jaar dat de Golfkust onze scheepvaartsector weer heeft aangezwengeld en ons fabricagecentrum heeft beveiligd. We gaan het sterkste en meest geavanceerde systeem van dijken en vloedweringen ontwerpen en bouwen dat de wereld ooit gezien heeft. We zullen onze scholen heropbouwen en onze ziekenhuizen heropenen. Onze dichters, schrijvers en muzikanten komen nu al terug om ons een hart onder de riem te steken. We gaan de Golfkust niet alleen heropbouwen, we gaan ze ook verbeteren. Eerst moeten we ervoor zorgen dat de mensen die naar huis willen, dat ook kunnen. Hopelijk maakt het Congres snel werk van een opschorting van de afbetaling van hypothecaire leningen voor een periode van zes maanden. Dan kunnen de eigenaars van de huizen hun buurt beginnen te hergroeperen en te heropbouwen zonder vrees voor executie van de hypotheek. Alle wijken zullen hoger, sterker en beter gebouwd worden en daarbij zullen gebruik maken van slimmere, meer aangepaste stedenbouwkundige ontwerpen. De heropbouw van onze buurten en huizen is echter maar een deel van de uitdaging. Ook het uitzicht op tewerkstelling blijft een hoofdbekommernis. De prijsopgaven voor de wederopbouw moeten concurrerend zijn en waar het mogelijk is, moeten bekwame plaatselijke aannemers voorrang krijgen. Aannemers van buitenaf moeten worden aangezet om lokale werkkrachten in dienst te nemen tegen een eerlijk loon, gebaseerd op het heersende loonniveau in de regio. De mensen van de Golfkust verdienen waardige jobs en de kans om hun eigen wederopbouw te leiden. Als de fundering van een dijkensysteem gelegd is en het ontwerp voor onze wijken voltooid, als onze ziekenhuizen weer open zijn, onze scholen heropgebouwd en onze openbare infrastructuur hersteld, zullen New Orleans en de hele regio goed op weg zijn naar volledig herstel. Meer zelfs, ik hoop en ik geloof dat New Orleans en de Golfkust sterker dan ooit uit deze tragedie zullen komen. Met de aanhoudende hulp van onze vrienden uit heel de wereld is de renaissance van New Orleans en het gebied langs de Golfkust pas begonnen. Intussen werd onze hele natie gedwongen om zich opnieuw te concentreren en de prioriteiten van het land weer op een rijtje te zetten. Al te lang was de enggeestige, krenterige nationale politiek doof voor de dromen en aspiraties van hardwerkende, gewone Amerikaanse gezinnen en liet ze hen in tijden van nood aan hun lot over. In de nasleep van Katrina was het overduidelijk hoezeer de mensen in de steek werden gelaten. De overstromingen legden de tekortkomingen van onze overheid bloot. We zagen hoe onze leiders in Washington politiek voor beleid plaatsten, imago voor actie. We zagen hoe de Amerikaanse bevolking verlaten werd. Maar, net als de inwoners van Louisiana en de Golfkust, is ook de rest van de Amerikanen sterk. Wanneer we in het verleden werden uitgedaagd, bleken we steeds tegen de taak opgewassen. Als er problemen waren, vonden we oplossingen. We zullen lessen trekken uit deze tragedie en daar zullen we allemaal wel bij varen - net als onze regering trouwens. Samen zullen we een nog grootser natie opbouwen. 2006 wordt dan ook meer dan alleen maar een renaissance voor de Golfkust, het wordt een wedergeboorte voor Amerika. De auteur is senior senator van Louisiana.Mary Landrieu