Eddy Wauters, gewezen bestuurder van Super Club nv en gewezen voorzitter van de Kredietbank, verklaarde verleden week in De Financieel Ekonomische Tijd dat Philips hem onder druk poogde te zetten een krediet van zijn bank van 450 miljoen frank aan Maurits De Prins niet toe te kennen. Volgens De Prins was het de bedoeling van Philips om op die manier de volledige kontrole over Super Club te krijgen.
...

Eddy Wauters, gewezen bestuurder van Super Club nv en gewezen voorzitter van de Kredietbank, verklaarde verleden week in De Financieel Ekonomische Tijd dat Philips hem onder druk poogde te zetten een krediet van zijn bank van 450 miljoen frank aan Maurits De Prins niet toe te kennen. Volgens De Prins was het de bedoeling van Philips om op die manier de volledige kontrole over Super Club te krijgen. De 450 miljoen frank in kwestie moest dienen om in te schrijven op een nieuwe kapitaalverhoging in maart 1991 van 4,4 miljard frank. Hierbij moest 2 miljard komen van Philips, 2 miljard van De Prins en 400 miljoen van Euroventures Benelux. Andere aandeelhouders uit de vaste groep rond Super Club zoals het Nederlandse Noro Ventures weigerden mee te doen. Philips gaf aan De Prins ook een achtergestelde borg voor 1 miljard frank. In ruil tekende De Prins een stembindingsovereenkomst met Philips om op die manier aan 51 % van de aandelen te komen, waardoor Philips de wezenlijke kontrole verwierf. Uiteindelijk kwam De Prins met geen geld over de brug en diende deze het stemrecht over zijn resterende aandelen af te staan voor 1 frank. Indien dit niet gebeurde, had Philips zich teruggetrokken en zou Super Club failliet zijn gegaan. In wezen immers werd Super Club sinds de lente van '90 nagenoeg kunstmatig door Philips in leven gehouden met een injektie van 5,45 miljard frank in de vorm van kapitaal, borgstelling voor leningen en kredieten. Met zijn verklaring over Philips en Super Club staat Eddy Wauters alleen. Zowel de Kredietbank, bij monde van haar gedelegeerd bestuurder Remi Vermeir, die het dossier binnen de bank beheerde, als Philips en de andere betrokkenen ontkennen ooit enig spoor van druk bemerkt te hebben in de zaak van het krediet of druk te hebben uitgeoefend. "Dit zijn lasterlijke nonsens. Over het verhaal van die druk bestaan trouwens talrijke versies. We zien niet in waarom wij een lening van een bank voor een kapitaalverhoging bij Super Club gesaboteerd zouden hebben. Er was trouwens geen enkele bank die nog aan het bedrijf wilde lenen. Ook de verklaring van Eddy Wauters over het goedkoop inpikken van Super Club is gelogen, " aldus een betrokkene. Ook de Kredietbank ontkent : "Ik heb geen weet van welke druk ook vanuit Philips in die zaak, " verklaart Remi Vermeir in aanwezigheid van woordvoerder Piet Jaspaert. Een gelijkaardige verklaring zou trouwens ook door hem zijn afgelegd aan het Antwerpse parket tijdens de gerechtelijke onderzoeken naar Super Club. De KB distantieert zich dus van haar ere-voorzitter. Ook het verhaal over een zogenoemd overnamebod begin '90 door Philips wordt door de betrokkenen ten stelligste ontkend. Een gelijkluidend geluid klinkt ook elders. "Ik heb hier nooit iets van gehoord, " aldus een gewezen Super Club-bestuurder die niet tot de Philips-stal behoorde. Bij Philips wou men alleen kwijt dat men geen provisies in de jaarrekening hiervoor zal opnemen. Met andere woorden : men vindt dat deze verzinsels gerechtelijk geen schijn van kans maken. Deze ontkenningen verzwakken natuurlijk de positie van Maurits De Prins wiens Texaans proces van in wezen 12 miljard dollar (360 miljard frank) tegen Philips vooral op die bewering van Wauters gesteund lijkt. Volgens insiders, los van Philips, heeft deze perscampagne van De Prins vooral tot doel Philips te dwingen tot het nemen van een grote provisie in zijn nu bijna aflopende jaarrekening om aldus vanuit een sterke positie te kunnen onderhandelen.