Als het asieldossier na de vakantie weer op de federale regeringstafel terechtkomt, komt het ook weer tot een krachtmeting tussen Open Vld, PS en cdH. De Franstalige linkerzijde is scherp voor de liberale minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom en pleit voor een humane oplossing. Lees: een collectieve regularisatie van de sans-papiers. De minister wil geval per geval bekijken en de regularisatie laten afhangen van een job of het uitzicht erop.
...

Als het asieldossier na de vakantie weer op de federale regeringstafel terechtkomt, komt het ook weer tot een krachtmeting tussen Open Vld, PS en cdH. De Franstalige linkerzijde is scherp voor de liberale minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom en pleit voor een humane oplossing. Lees: een collectieve regularisatie van de sans-papiers. De minister wil geval per geval bekijken en de regularisatie laten afhangen van een job of het uitzicht erop. De methode van Turtelboom oogt aantrekkelijk, maar is het niet. De minister maakt de fout om het asielbeleid te koppelen aan dat van economische migratie. Die koppeling is een gemakkelijkheidsoplossing: illegalen die soms jarenlang van het kastje naar de muur zijn gestuurd, worden geregulariseerd omdat ze bruikbaar zijn voor de economie. Maar een asielzoeker is geen economische migrant. Er moet een einde worden gemaakt aan de spraakverwarring die heerst over mensen die zich illegaal in België bevinden. Een asielzoeker is iemand die zijn thuisland ontvlucht is omdat hij of zij het slachtoffer is van discriminatie. Mensen die naar België willen komen in het kader van een gezinshereniging of voor een schijnhuwelijk vallen daar niet onder. Evenmin als de zogenaamde economische asielzoekers. De regering doet er goed aan om duidelijke en snel op te volgen regels vast te leggen voor die verschillende categorieën. Snelle procedures voor regularisatie zorgen voor rechtszekerheid en vermijden dat België het toevluchtsoord blijft voor illegalen omdat die weten dat het asielbeleid bij ons veel weg heeft van nattevingerwerk. Het beleid dat Turtelboom daarnaast wil voeren om meer buitenlandse werknemers aan te trekken, moet los staan van dat asielbeleid. Het zou inderdaad een goede zaak zijn om niet alleen hooggeschoolden van buiten de EU aan te trekken, maar ook economische migranten die een bijdrage kunnen leveren aan het invullen van knelpuntvacatures. Dat kan via een greencard- of bluecardsysteem in functie van de arbeidsbehoeften. De greencard is geen garantie voor een levenslang verblijf, maar openstaande vacatures raken wel ingevuld. Met een greencard worden absurde situaties vermeden die zich voordoen als Turtelboom haar 70-puntensysteem toepast. Ze wil mensen zonder papieren met een puntensysteem de kans geven om geregulariseerd te worden, ze moeten 70 op 100 halen. Criteria zijn onder andere een baan, talenkennis en kinderen. Iemand uit Franstalig Afrika en met kinderen, die ons land illegaal binnenkomt, moet alleen maar een bedrijfje oprichten om aan 70 punten te komen. Zo'n systeem blijft dus een vrijbrief voor niet-Europeanen om er alles aan te doen om naar België te komen en de beleidsmakers voor voldongen feiten te stellen. Het systeem vertoont dus te veel hiaten en is een gedroomde speeltuin voor nepbedrijven die illegale werknemers aantrekken, ze laten regulariseren om ze daarna te dumpen zodat ze ten eeuwigen dage veroordeeld zijn om van een uitkering te leven. (T)Door Alain Mouton