"Wanneer je over het fenomeen economische groei begint te reflecteren, is het moeilijk om nog aan iets anders te denken," zo verkondigde enige tijd geleden Nobelprijswinnaar Robert Lucas.
...

"Wanneer je over het fenomeen economische groei begint te reflecteren, is het moeilijk om nog aan iets anders te denken," zo verkondigde enige tijd geleden Nobelprijswinnaar Robert Lucas. In het afgelopen decennium behoorde economische groei inderdaad tot de absolute favorieten van de steeds maar groeiende schare economische researchers. Het resultaat van die onderzoeksvloedgolf bestaat echter al te vaak uit zeer hermetische, want uitermate wiskundige geschriften die nog slechts door een handvol specialisten echt worden begrepen.Groot is dan ook de verademing bij lectuur van het meest recente essay van Frederic M. Scherer, hoogleraar verbonden aan de Kennedy School of Government van de befaamde Harvard University en gewezen hoofdeconoom van de machtige Federal Trade Commission in Washington. Scherer geldt wereldwijd als een autoriteit op het vlak van de industriële economie. Zijn handboek Industrial Organization behoort al decennialang tot de meest gebruikte in dit vakgebied. In zijn 127 pagina's tellend en geheel van technisch jargon gespeend tractaat schildert Scherer op een schitterende manier de evolutie van de economische groei doorheen de voorbije eeuwen en de absoluut centrale rol die de technologische vooruitgang daarin speelt. "Al eeuwenlang," schrijft Scherer, "maakt de mensheid zichzelf wijs dat men erg dicht tegen de grenzen aan zit van wat überhaupt mogelijk is. En dus moet worden gevreesd dat ook het proces van economische vooruitgang tot structurele stilstand zal komen. Telkens opnieuw blijkt deze vrees ongegrond. Meer zelfs: over de langere termijn lijkt de economische groei almaar te versnellen."Scherer zet vervolgens de zaken op hun kop door te argumenteren dat vandaag - zeker in de VS - het enthousiasme overheerst, terwijl we wel eens dichter tegen die limieten aan zouden kunnen zitten dan vermoed.Aan de basis van Scherers waarschuwing ligt de eenvoudige vaststelling dat we relatief gezien steeds meer wetenschappers nodig hebben om de trein van de technologische vooruitgang gaande te houden. Waar gaan we die blijven halen? Opdat er voldoende bekwame mensen naar de meer technische richtingen zouden worden gelokt, is het volgens Scherer noodzakelijk dat de overheden - vooral in de rijkere landen - hun inspanningen inzake basisresearch intensifiëren. Niet alleen is basisonderzoek strikt noodzakelijk om op toegepast gebied vooruit te kunnen, met inzet van meer middelen zullen automatisch de lonen ook voldoende attractief blijven. Voorts troost Scherer zich met de idee dat in Azië en in de vroegere Sovjet-Unie nog een grote voorraad onaangeboord talent aanwezig is op het gebied van technologisch onderzoek.'New Perspectives on Economic Growth and Technological Innovation', Scherer F.M., The Brookings Institution, Washington, 1999.Info: Tel. (00-1)202.797.6000, fax: (00-1)202.797.6004.E-mail: brookinfo@brook.edu