Eind 2000 stapte YourNews, een hippe Hollandse leverancier van inhoud voor websites, over van de V-economie naar de W-economie. Volgens de woordvoerder van het bedrijf hanteerden de meeste dotcoms tijdens de internethausse het V-model: uitgaan van diepe investeringen en een winstverwachting op lange termijn. Je komt pas na een lange duik boven water. Het W-model mikt op een gelijkmatiger groei, net als een onderneming uit de oude economie: investeringen wo...

Eind 2000 stapte YourNews, een hippe Hollandse leverancier van inhoud voor websites, over van de V-economie naar de W-economie. Volgens de woordvoerder van het bedrijf hanteerden de meeste dotcoms tijdens de internethausse het V-model: uitgaan van diepe investeringen en een winstverwachting op lange termijn. Je komt pas na een lange duik boven water. Het W-model mikt op een gelijkmatiger groei, net als een onderneming uit de oude economie: investeringen worden gevolgd door periodes van groei, waarna het weer tijd wordt om te investeren. YourNews, na zijn start in 1998 geleid door een piepjonge pionier, wordt in Punt.nl (BZZTôH, 174 blz., 13,50 euro) opgevoerd als één van de succesrijke Nederlandse dotcoms. Waarmee onbedoeld bewezen wordt hoe wankel dotcomsucces kan zijn. Kort na het ter perse gaan ging YourNews failliet. Ook de Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv verloor haar investering. Er kwam wel een doorstart onder de naam MoMac, die het nu uithoudt met een goede twintig medewerkers, amper een vijfde van het aantal tijdens de korte piek. De journalisten Hotze Zijlstra en Gabi Ouwerkerk brengen zowel succesvolle als mislukte Nederlandse dotcoms voor het voetlicht in hun vlotte bundel. Ze rangschikken hun voorbeelden in categorieën als internettoegang, entertainment en financiën. Per thema stellen ze een topper en een flop voor. Daarbij laten ze de initiatiefnemers aan het woord, waardoor de klassering ook wel eens genuanceerd wordt. Hun boek past perfect in het middenluik van deze volledig aan Nederland gewijde boekenrubriek. Hier peilen we kort hoe economen én ondernemers bij onze noorderburen terugblikken op de dotcomhoogdagen. Aan de cases van Zijlstra en Ouwerkerk voegen we de nuchtere, gevarieerde en ernstige benadering van het fenomeen nieuwe economie toe, die we voorgeschoteld krijgen in Jonge wijn in oude zakken (Arbeiderspers, 311 blz., 18,50 euro), een bundel met een imposante auteurslijst, onder wie Jan Pen, Dany Jacobs en Wim Dik (ex- KPN). Hoogleraar Dany Jacobs wijst er onder meer op een misschien wat vergeten, maar essentieel aspect als de langdurige lage inflatie. Hij merkt op dat een ontwikkelde informatie-economie ongeveer 1% meer groei dan vroeger zou aankunnen vooraleer inflatie de kop opsteekt. Hij berijdt er ook zijn stokpaardje, de kenniseconomie. Slim strategisch opereren, acht hij op zijn minst zo belangrijk als het beheersen van de technologie: "Essentiëler is dan ook dat we evolueren naar een kenniseconomie, waarbinnen het steeds crucialer is een geheel van totaal andersoortige vormen van kennis met elkaar te combineren om succesvol te kunnen concurreren."Luc De Decker [{ssquf}]