Balerup (Denemarken)
...

Balerup (Denemarken)MINDER ONAFHANKELIJK?Leidt de fusie van de maritieme activiteiten van SAIT-RadioHolland en STN Atlas tot EuroMarine Electronics tot de aantasting van de onafhankelijkheid van hun gemeenschappelijke Deense dochter EuroCom Industries (ECI)? ECI is een producent van maritieme communicatie-apparatuur. Nadat Sait en STN Atlas in december elk 20% van hun aandelen van de Deense dochter naar de beurs brachten, hield EuroMarine 60% in ECI over. Michael Peytz, CEO van ECI, is er gerust in. "Het klopt dat de voormalige concurrenten elkaar vroeger in evenwicht hielden binnen het aandeelhouderschap, zodat we onze strategie onafhankelijk konden uitbouwen. Vandaag is EuroMarine hoofdaandeelhouder, klant én concurrent van ECI. Door de beursnotering denk ik dat we onze autonomie kunnen handhaven. Ook al omdat EuroMarine dat zelf uitdrukkelijk wil." We bezoeken Michael Peytz op de ECI-hoofdzetel in Balerup, nabij Kopenhagen. ECI is het resultaat van een fusie in 1992 van gewezen Sait-dochter Skanti en het in Jutland gevestigde S.P. Radio (dat vooral leverde aan STN Atlas). De merken Skanti en Sailor (S.P. Radio) opereren als afzonderlijke distributiekanalen. "Het zijn geduchte concurrenten," aldus Peytz. "Door ze tegen elkaar uit te spelen, houden we de sales-jongens wakker." ECI heeft in de maritieme telecommunicatie-apparatuur een marktaandeel van 25%. Enkel het Japanse JRC doet beter met naar schatting 30 tot 35% van de markt. Het valt op dat de omzet van ECI in 1998 een flinke sprong nam van 526 miljoen Deense kroon naar 692 miljoen (1 kroon is 7,43 frank). Dit is een direct gevolg van de wereldwijde invoering van het Global Maritime Distress and Safety System. Alle grote zeeschepen moeten dit modern telex-, radio- en satellietcommunicatiesysteem sinds februari jl. verplicht aan boord hebben, besliste de International Maritime Organisation (zie ook Trends van 28 januari 1999). Na dit (tijdelijke) succes zal de omzet van ECI weer dalen. Dat hebben ook de beleggers begrepen. Het aandeel moest een derde van zijn 150 Deense kroon prijsgeven. "Beleggers verloren hun appetijt in small cap-companies," verklaart Michael Peytz. "Bovendien kwamen we in de maalstroom van de negatieve berichtgeving over Iridium terecht." Iridium is de moderne en snellere tegenhanger van Inmarsat, het telecommunicatienetwerk via satellieten. Deze operator was enkele weken geleden virtueel failliet. ECI werkt op niet-exclusieve basis samen met Iridium voor het maritieme luik van de wereldwijde telefoondiensten die het aanbiedt. ECI werpt zich ook op de markt van de centralisatie en facturatie van de maritieme Iridium-rekeningen. Ondergraaft het zo niet de positie van Sait, marktleider in de maritieme traffic accounting (zie hoofdtekst)? "Voor ons is deze niche een afgeleide van onze bestaande activiteiten," stelt Michael Peytz. "Als autonoom bedrijf laten we deze beloftevolle markt niet links liggen." Sait-topman Patrick De Groote sust: "We hebben geen probleem met deze niche van ECI. Zolang het maar een rendabele activiteit is." Hans Brockmans