U krijgt de kans om drie jaar in Madrid te werken voor KBC. U bent gehuwd en de kinderen volgen middelbaar onderwijs in Mechelen. Zult u die drie jaar afwimpelen omdat u vreest dat uw kinderen elk contact met het Belgische schoolprogramma verliezen en ze de dupe worden van uw carrière? Commentarieert Walter Baeten, International Relations Officer, Teacher Training van de Arteveldehogeschool in Gent: "Een Europese of een internationale school in Madrid of elders in de Europese Unie is leuk, maar biedt geen aansluiting op het Vlaamse leerplan. De kinderen van migrerende ouders hebben het moeilijk als ze terugkeren. Hun achterstand voor nationale vakken, bijvoorbeeld voor Belgische of Vlaamse thema's voor geschiedenis, aardrijkskunde en moedertaal, is dan ook evident."
...

U krijgt de kans om drie jaar in Madrid te werken voor KBC. U bent gehuwd en de kinderen volgen middelbaar onderwijs in Mechelen. Zult u die drie jaar afwimpelen omdat u vreest dat uw kinderen elk contact met het Belgische schoolprogramma verliezen en ze de dupe worden van uw carrière? Commentarieert Walter Baeten, International Relations Officer, Teacher Training van de Arteveldehogeschool in Gent: "Een Europese of een internationale school in Madrid of elders in de Europese Unie is leuk, maar biedt geen aansluiting op het Vlaamse leerplan. De kinderen van migrerende ouders hebben het moeilijk als ze terugkeren. Hun achterstand voor nationale vakken, bijvoorbeeld voor Belgische of Vlaamse thema's voor geschiedenis, aardrijkskunde en moedertaal, is dan ook evident." De vestigingsvrijheid van de Europeanen binnen de Europese Unie en de europeanisering van het bedrijfsleven vermenigvuldigen de breuken in de opleiding. Walter Baeten: "De mobiliteit van de Europese kinderen groeit, hoewel het aantal nog te gering is om een commercieel opleidingsinitiatief te verwachten. Wij vonden dat de Arteveldehogeschool, met haar maatschappelijke dienstverlening, goed geplaatst is om een oplossing te zoeken." Gratis lespakketDe Arteveldehogeschool staat sterk in de ontwikkeling van leerplannen en lesmateriaal. Licht Baeten toe: "We zijn gestart met een vergelijking van de nationale leerplannen, de partners vissen er de typische nationale elementen uit en stellen een bruikbaar curriculum op, zodat de ouders die naar het buitenland vertrekken hun kinderen op basis van dat leerplan kunnen bijspijkeren. Op die manier hebben hun kinderen geen problemen als ze na enkele jaren opnieuw aansluiten bij het onderwijs in hun vaderland." De klaargestoomde lessenpakketten worden op een webstek in Polen geplaatst en kunnen gratis afgetapt worden. Baeten: "We vragen geen auteursrechten en werken met gratis software."De Gentse hogeschool werkt samen met Oxford, Jagiellonski (Krakau, Polen) en GradareLudens (Italië) voor dit Europese project. De scholen leveren advies, studie-uren en medewerking, de Europese Unie betaalt volgens het beginsel een euro voor een euro. In totaal zijn een twintigtal medewerkers bezig met de programma's. Voor de Arteveldehogeschool is het projectteam een trio: opleidingsdirecteur Hilde Meysman, Ann de Swaef en Walter Baeten. Het idee om een brug te slaan tussen de internationale scholen en het thuisfront kwam van Hilde Meysman, die de nood aan informatie over de nationale leerstof zag bij een migrerend familielid. Baeten: "De huidige schaalgrootte van de Arteveldehogeschool maakt internationale samenwerking mogelijk. In Vlaanderen zijn we marktleider voor de opleiding van leraren secundair onderwijs en we zetten de eerste stappen naar Europese opdrachten." Het totale budget voor het project bedraagt voor een periode van drie jaar 433.259 euro. Daarvan wordt 243.000 euro ingebracht door de vier partners en 189.984 euro door de Europese Commissie naar aanleiding van de Comenius-projecten. Het kwartet richt zich niet op de traditionele zwerfkinderen van zigeuners, foorreizigers of schippers, maar tot de kinderen die les volgen aan Europese of internationale middelbare scholen en waar een Vlaams, Engels, Italiaans of Pools leerplan ontbreekt. Nieuwe schoolstrijdDe medewerking van de Arteveldehogeschool aan het Europese project is een teken van de rijping van het niet-universitair hoger onderwijs. De Europese universiteiten en hogescholen groeien aarzelend naar elkaar toe. De Verklaring van Bologna zet een mechaniek in beweging die een volledig nieuw hoger onderwijs betekent tegen 2010. Het bachelordegree staat voor drie jaar hoger onderwijs, het masterdegree voor één of twee jaar extra studie. De hogescholen van Europa blazen verzamelen bij de European Association of Higher Education en de universiteiten bij de European University Association. Het water tussen beide is voorlopig Alaskakoud. De twist over een onderscheid tussen een professional BA en een academic BA beroert de tongen. En hoe zal de BA van de Arteveldehogeschool - een club van veertien opleidingen van het katholiek hoger onderwijs in Gent met 7200 studenten - vergeleken worden met, bijvoorbeeld, die van een polytechnique in Toulouse? Walter Baeten: "Onlangs congresseerde ik in Galway. In dat ministadje is er zowel een polytechnic als een afdeling van de University of Ireland. Er zal veel bijgepraat moeten worden om meer samenhang te krijgen in het Europese hoger onderwijs." Frans Crols [{ssquf}]De klaargestoomde lessenpakketten worden op een webstek geplaatst en kunnen gratis afgetapt worden.