Vlamingen die in Nederland werken, krijgen vanaf 1997 maandelijks 2000 frank van de Belgische regering. Een doekje voor het bloeden ?
...

Vlamingen die in Nederland werken, krijgen vanaf 1997 maandelijks 2000 frank van de Belgische regering. Een doekje voor het bloeden ?Ze werken voor Philips in Eindhoven, NedCar in Born of DSM in Heerlen : de Vlaamse grensarbeiders in Nederland. Eind 1993 waren ze met 15.020 ; eind '95 nog met 13.740, waaronder 8790 Limburgers. Sinds de premies voor sociale zekerheid in Nederland op 1 januari 1994 de hoogte inschoten, lijden de Vlaamse grensarbeiders een fors loonverlies. Voor de Nederlandse werknemers wordt die verhoging gecompenseerd via een belastingverlaging. De Vlamingen betalen echter belasting aan de Belgische fiscus en die heeft geen oor naar enige verlaging. Om het loonverlies van de grensarbeiders te verzachten, keurde de federale regering onlangs een compensatiefonds goed. Eerder al, in maart 1995, werd bepaald dat grensarbeiders die actief zijn in Duitsland, Frankrijk en Nederland de bijzondere bijdrage in het kader van het Globaal Plan niet moeten betalen. Nu komt er 100 miljoen frank in een compensatiefonds voor zij die in Nederland aan de kost komen. Afhankelijk van het maandelijks brutoloon ontvangen de Vlamingen die in Nederland aan de slag zijn vanaf 1 januari 1997 een extra premie van maximaal 2000 frank per maand. Onvoldoende om het loonverlies te compenseren, zo menen de grensarbeiders. De in oktober opgerichte Vereniging voor Grensarbeiders overweegt zelfs juridische stappen. Diederik Verweyen, de Hamontse voorzitter van de belangenvereniging, stelt : "Een Europese verordening bepaalt dat men slechts in één land sociaal verzekerd kan zijn. Maar de grensarbeiders dragen bij in twee landen : we betalen ziekteverzekeringspremies in Nederland en financieren via de belastingen ook een stukje sociale zekerheid in België." De meeste grensarbeiders wachten echter niet op de rechter. Volgens een enquête van de Dienst Grensarbeiders van de christelijke bond ACV is 59,5 % van de grensarbeiders op zoek naar een job in België. Volgens diezelfde rondvraag is nog amper 28 % echt tevreden met zijn job in Nederland. De meeste grensarbeiders zo'n 80 % ging in Nederland aan de slag als laaggeschoolde arbeider trokken vijftien tot twintig jaar geleden naar Nederland omdat ze aan deze zijde van de grens geen job vonden. Ongeveer 40 % van hen is vandaag vijftig jaar ; voor hen wordt het moeilijk om opnieuw aan de slag te geraken in eigen land. Intussen lijkt er in Nederland wel werk voorhanden te zijn. De autofabriek NedCar in het Nederlandse Born waar Deinzenaar Chris Dewulf, ex-directeur van Volvo Car Europe in Gent momenteel de plak zwaait rekruteert 1000 nieuwe medewerkers. NedCar schakelt van een éénploegensysteem over op twee ploegen en werft ook in Belgisch-Limburg aan. In een aantal Limburgse gemeenten verspreidde NedCar folders. Gek op auto's ? Dan kan je ze nu maken, zo klinkt de boodschap van NedCar. GRENSARBEIDERS De compensatie door de regering-Dehaene is te licht bevonden.